Vy ma uvidíte

Šiesta Veľkonočná nedeľa - A
Igor Hanko 13.05.2020
Vy ma uvidíte

Ilustračná snímka: PIXABAY

Svet ho prítomného nevidí - vyjadruje sa Kristus v svojej rozlúčkovej reči pred milovanými učeníkmi. Takýto stav trvá až dodnes.

Ľudstvo ho prinajlepšom považuje za významnú historickú osobnosť; za sympatického proroka, ktorý skončil zle. Učeníci ho však naďalej budú vidieť - zdôrazňuje Ježiš. Aby sa tak stalo, sľubuje dar.

Tým darom je Tešiteľ, grécky Parákletos. V Jánovom evanjeliu predstavuje toho, kto pomáha spomínať si na slová Majstra, chápať ich v celistvosti, vidieť veci jeho očami a vydávať svedectvo vlastným životom. Práve takýto dar súrne a permanentne potrebujeme: vedieť čítať udalosti sveta, Cirkvi a nášho osobného života vo svetle viery.

Tento Pomocník nám zároveň pomáha uskutočňovať Kristov plán - nový koncept vnímania Boha. Dovtedy sa vzťah s ním realizoval prostredníctvom Zmluvy. Od jej zachovávania či porušovania závisela priazeň Boha. Svet predstavoval miesto profánne, od Boha vzdialené. Človek musel z neho ujsť, aby vstúpil do posvätného. Po stáročia vnímal rozdelenie na svet ľudský a božský. A teraz Boží Syn hovorí: „Ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.“ 

Príchodom Ducha Svätého sa komunita kresťanov a každý jej člen transformujú na príbytok pre Boha. Posvätné priestory treba začať hľadať v srdci, pretože tam je prítomná Božia svätyňa.

Je to Boh, ktorý sa k nám približuje, aby bol s nami v osobnom vzťahu typu Otec/syn - a nie Pán/sluha. Má to však jednu podmienku: „Ak ma milujete“ - zdôrazňuje Ježiš.

Taliansky kňaz Marco Pozza, autor úspešných kníh rozhovorov s pápežom Františkom, podčiarkuje dôležitosť tejto podmienky: „Iba prikázanie lásky je v týchto časoch schopné preniknúť do silného protikresťanského a neoklerického brnenia, ktoré obýva našu predstieranú kresťanskú spoločnosť.“

Cirkev nadobudne Filipovu skúsenosť, o ktorej počúvame v prvom čítaní, až vtedy, ak všetky ťažkosti a vonkajšie útoky zmení na príležitosť svedčiť o láske, v ktorej naozaj žije. 

Túžime vidieť prítomného Krista? Prijmime jeho dar a nebojme sa milovať ho ešte viac.