Ľubomír Grega 18.02.2019

Beda im alebo nám

Homília na šiestu nedeľu v Cezročnom období - C.
Beda im alebo nám
Ľubomír Grega 06.02.2019

Plné lode za dušu plnú hriechov

Homília na piatu nedeľu v Cezročnom období - C.
Plné lode za dušu plnú hriechov
Ľubomír Grega 30.01.2019

Nedokončená kázeň

Homília na štvrtú nedeľu v Cezročnom období - C.
Nedokončená kázeň
Ľubomír Grega 25.01.2019

Dotykové Slovo

Homília na tretiu nedeľu v Cezročnom období - C.
Dotykové Slovo