Ľubomír Grega 27.02.2019

Oční sudcovia

Homília na ôsmu nedeľu v Cezročnom období - C.
Oční sudcovia
Ľubomír Grega 20.02.2019

Miluj svojho nepriateľa

Homília na siedmu nedeľu v Cezročnom období - C.
Miluj svojho nepriateľa
Ľubomír Grega 18.02.2019

Beda im alebo nám

Homília na šiestu nedeľu v Cezročnom období - C.
Beda im alebo nám
Ľubomír Grega 06.02.2019

Plné lode za dušu plnú hriechov

Homília na piatu nedeľu v Cezročnom období - C.
Plné lode za dušu plnú hriechov
Ľubomír Grega 30.01.2019

Nedokončená kázeň

Homília na štvrtú nedeľu v Cezročnom období - C.
Nedokončená kázeň