Dary pre pápeža od slovenských biskupov

Slovenskí biskupi darovali Svätému Otcovi Františkovi pri osobnej audiencii počas návštevy Ad limina apostolorum v Ríme viaceré dary.
TK KBS 07.06.2024
Dary pre pápeža od slovenských biskupov

Snímky: Peter Zimen

ČAJ NÁDEJE

Prvým symbolickým darom bola drevená kazeta s bylinným čajom. Pre Konferenciu biskupov Slovenska (KBS) ho pripravila spoločnosť AGROKARPATY, s.r.o Plavnica, ktorá je v súčasnosti najväčší pestovateľ liečivých bylín na Slovensku a jeden z najväčších pestovateľov liečivých bylín v Európe.

„Je nám cťou, že môžeme Svätemu Otcovi darovať kúsok z našej krásnej slovenskej prírody v podobe liečivého čaju,“ uviedla konateľka AGROKARPATY, s.r.o Plavnica Helena Petrusová.

„Je to symbol vône nášho domova, ktorý prinášame do Večného mesta. Za bylinkami, medzi ktorými dominuje materina dúška, stojí práca množstva ľudských obetavých rúk. Týmto darčekom túžime sprítomniť našu krajinu, ktorú pred časom Svätý Otec navštívil,“ vysvetlila hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.

Čaj nesie názov Čaj nádeje. „Aj u nás chceme kráčať ako ,pútnici nádeje’ v duchu pápežovho pozvania k Jubilejnému roku 2025,“ zdôraznila. „Symbolickým prepojením tejto myšlienky je aj logo jubilea, ktoré je možné nájsť na kazete i každom vrecúšku čaju.“

Séria ďalších čajov z Plavnice príde do Vatikánu v ďalších dňoch. Biskupi sa rozhodli darovať ich vatikánskemu Úradu pápežského almužníka, ktorý ich distribuuje ľuďom v núdzi a bez domova, o ktorých sa cez tento úrad Svätý Otec stará a vykonáva i svoju sociálnu službu a pomoc.

NOVÝ PREKLAD BIBLIE

Ďalším darom biskupov pápežovi Františkovi bol zväzok biblických kníh. Ide o projekt nového prekladu Biblie.

Na tvorbe nového prekladu Lukášovho evanjelia, Jánovho evanjelia, Listu Rimanom sa od začiatku významne podieľalo Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach.

Centrum tak reagovalo na výzvu KBS v roku 2013 pripraviť nový preklad Svätého písma. „Snahou prekladateľov je, aby nový preklad mal nadkonfesionálny charakter a perspektívne liturgické využitie,“ hovorí editor vydania Robert Lapko.

PREKLAD PROGLASU

Tretím darom je preklad najstaršej slovanskej básne Proglas do talianskeho jazyka, ktorý priniesli do Ríma počas návštevy Ad limina apostolorum zo Slovenska organizátori Národnej púte motorkárov. Biskupi ho od nich prevzali počas svätej omše v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, v ktorej v deviatom storočí pápež Hadrián II. požehnal staroslovienske preklady liturgických kníh. 

MAPY DIECÉZ A EPARCHIÍ

Biskupi Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku priniesli Svätému Otcovi Františkovi nové mapy Gréckokatolíckej a Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Mapy sú mimoriadne tým, že reflektujú aktuálne rozdelenie slovenských diecéz a eparchií až na úroveň dekanátov a jednotlivých farností. Zároveň v tabuľkovej časti mapy prinášajú aj aktuálne údaje o počtoch veriacich v jednotlivých cirkevných celkoch.

HOKEJOVÝ DRES

Biskupi priniesli aj hokejový dres HK Dukla Ingema Michalovce, ktorý predstavuje odpoveď gréckokatolíckych kňazov na výzvu pápeža Františka priniesť radostnú zvesť na existencionálne periférie. Už niekoľko rokov sa takto darí v športovom prostredí úspešne ohlasovať evanjelium a sviatostným spôsobom usporiadať medziľudské vzťahy.

KÓPIA NITRIANSKEHO EVANJELIÁRA

Biskupi darovali pápežovi Františkovi aj kópiu nitrianskeho evanjeliára z druhej polovice 11. storočia v latinskom jazyku. Ide o najstaršiu liturgickú knihu na území Slovenska.

Kópiu, ktorá sa už nachádza vo Vatikánskej knižnici, darovali biskupi kardinálovi Pietrovi Parolinovi počas prijatia na Štátnom sekretariáte, druhú venujú pápežovi Františkovi.