Obišovce si uctili Pannu Máriu Ružencovú

Vykvitla ruža v obišovskom chráme – zaznela v pôvodnej verzii na úvod odpustovej slávnosti známa pieseň z Jednotného katolíckeho spevníka, ktorá má pôvod práve v Obišovciach. Arcidiecézna púť k milostivému obrazu vo Svätyni Panny Márie Ružencovej v Obišovciach vyvrcholila 3. októbra.
Jaroslav Fabian 05.10.2021
Obišovce si uctili Pannu Máriu Ružencovú

Slávnostnú svätú omšu v nedeľu 3. októbra celebroval v Obišovciach kardinál Dominik Duka. Snímka: Jaroslav Fabian

V úvode slávnosti košický pomocný biskup Marek Forgáč privítal vzácneho hosťa, ktorému je oslava Panny Márie Ružencovej blízka pre jeho dominikánsku spiritualitu – pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duku, ktorý bol hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše.

Kardinál Duka v homílii poukázal na pozdrav archanjela Gabriela vo význame gréckeho prekladu chaire, ktorý znamená zdravas’ – raduj sa. „Panna Mária odpovedá ako budúca matka na túto výzvu jasným vyznaním viery.

Modlitba posvätného ruženca je pre nás veľkou oporou, na ktorej môžeme a musíme postaviť svoj duchovný život. Ponára nás do veľkého tajomstva, ktoré nám hovorí: ,Neboj sa, raduj sa, máš dôvod na radosť, pretože ja ťa nikdy neopustím.

Ja, Boh, som ti dokázal svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi na kríži. Ruženec bol aj modlitbou Anny Kolesárovej, a preto dokázala obstáť,“ povedal v príhovore kardinál Duka, ktorý na záver slávnosti požehnal pamätnú tabuľu pri príležitosti dokončenia pútnického domu blahoslavenej Anny Kolesárovej v Obišovciach.

Košický arcibiskup Bernard Bober poďakoval kardinálovi za jeho povzbudenie: „Nech vás za túto službu Pán žehná a Božia Matka prikryje svojím ochranným plášťom. Cítime, že nás máte radi, a verte, že i my vás máme v srdci. Ďakujeme.“

Púť v Obišovciach sa začala 2. októbra fatimskou pobožnosťou a svätou omšou, ktorú slávil biskup Marek Forgáč. Nasledovala modlitba bolestného ruženca a po nej svätá omša spojená s modlitbami za chorých. Záverečnej slávnosti predchádzala fatimská pobožnosť, ktorú viedol arcibiskup Bernard Bober.

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.