Obnoviť všetko v Kristovi

Na Európskych katolíckych sociálnych dňoch počas uplynulého víkendu sa zúčastnilo 150 delegátov z celej Európy. Prediskutovali najdôležitejšie oblasti, ktoré zasiahla pandémia.
Miroslava Gromanová 22.03.2022
Obnoviť všetko v Kristovi

Na podujatí vystúpil aj kardinál Michael Czerny, SJ. Snímka: Erika Litváková

Vojnový konflikt na Ukrajine vo veľkej miere ovplyvnil aj pôvodnú tému Európa za hranicami pandémie: nový začiatok. Účastníci sa preto rovnako zamýšľali nad významom solidarity a sociálnej spravodlivosti v Európe.

„Je ilúziou považovať vojnu za správnu reakciu na akúkoľvek situáciu nerovnováhy alebo napätia,“ povedal kanadský kardinál Michael Czerny, SJ.

TRI HLAVNÉ TÉMY

Diskusia štvordňového podujatia prebiehala v troch hlavných blokoch. V prvej časti sa účastníci venovali demografickým výzvam a rodinnému životu.

„Rodiny tvoria srdcia našej spoločnosti, v rodinách zažívame plný a prosperujúci život a v ťažkých časoch je podpora rodiny veľmi dôležitá. Preto je dôležité, aby rodiny boli v centre našej politiky,“ povedala Dubravka Šuica, podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu.

Druhý blok bol zameraný na technickú a  digitálnu transformáciu, ktorú pandémia urýchlila. Tretí, záverečný blok, sa venoval ekologickej transformácii, ktorej kľúčovým bodom bolo vytvoriť plán obnovy EÚ, aby sa Európa stala prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom na svete.

Predseda Rady európskych biskupských konferencií Gintaras Grušas hovoril o dôležitosti obnovy našej spoločnosti, či už v otázke demografických zmien, technologického vývoja, alebo ekologickej obnovy.

„Našou výzvou je obnoviť všetko v Kristovi. On sám je našou nádejou a nádejou Európy,“ skonštatoval Gintaras Grušas.

Pred úvodnou svätou omšou sa konal sviečkový pochod za mier na Ukrajine. Snímka: Erika Litváková

BYŤ TVORIVÍ

Program Európskych katolíckych sociálnych dní pozostával okrem bohatého prednáškového bloku aj zo svätých omší, ktoré sa slávili v Dóme sv. Martina a v Kostole sv. Jána z Mathy. Úvodnú svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

V piatok slúžil bohoslužbu prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Michael Czerny, SJ, ktorý vyzdvihol silu lásky. V sobotu pri príležitosti slávenia sviatku svätého Jozefa patrilo hlavné slovo Gintarasovi Grušasovi, arcibiskupovi Vilniusu a predsedovi Rady európskych biskupských konferencií.

V homílii poukázal na príklad svätého Jozefa ako tvorivého, odvážneho otca. „Musíme objavovať nové a tvorivé spôsoby, ako prezentovať a zavádzať rôzne princípy katolíckej sociálnej náuky v našich krajinách a spoločenstvách ako odpoveď na dnešné výzvy.“

Súčasťou programu bolo aj vystúpenie rómskeho tanečného súboru Čiriklore. Snímka: Peter Zimen

KULTÚRNY PROGRAM

V sobotu večer po pracovnom programe si európski delegáti spríjemnili pobyt v Bratislave kultúrnym programom, o  ktorý sa postaral rómsky tanečný súbor Čiriklore (Vtáčatá), ktorý tvoria rómski umelci pôsobiaci na Slovensku a v blízkych stredoeurópskych krajinách.

V nedeľu, posledný deň stretnutia, zhodnotili výsledky workshopov a diskusií a podujatie napokon zavŕšili svätou omšou, ktorú celebroval kardinál Jean-Claude Hollerich, SJ, predseda Komisie biskupských konferencií Európskej únie.

Vo svojej homílii sa v súvislosti so situáciou na Ukrajine zameral na to, akú moc má hriech, aké má následky: „Odpovedzme na hriech Božími zbraňami, zbraňami spravodlivosti a pokoja.“

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.