Pápež František chce Cirkev, ktorá ide na podstatu

Apoštolský nuncius Nicola Girasoli zablahoželal Svätému Otcovi k desiatemu výročiu ponfitikátu. V príhovore vyzdvihol najmä jedinečné magistérium pápeža Františka. Pri príležitosti Františkovho jubilea arcibiskup Girasoli slávil v kaplnke nunciatúry svätú omšu s predstavenými a bohoslovcami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.
TK KBS 13.03.2023
Pápež František chce Cirkev, ktorá ide na podstatu

Katolícka cirkev na Slovensku privítala Svätého Otca v septembri 2021. Snímka: Peter Slovák

Kardinál Jorge Mario Bergiglio bol hlavu Katolíckej cirkvi zvolený 13. marca 2023.

Prinášame plné znenie príhovoru apoštolského nuncia na Slovensku Nicolu Girasoliho pri príležitosti 10. výročia zvolenia pápeža Františka.

„Trinásteho marca slávime 10. výročie zvolenia pápeža Františka za najvyššieho pastiera Katolíckej cirkvi.

Magistérium pápeža Františka je veľmi rozmanité (obohatené jeho encyklikami, listami a apoštolskými exhortáciami, homíliami a príhovormi) a zahŕňa rôzne témy a otázky, ale vo svojej podstate je pastoračné.

Pri tomto významnom výročí v pokore cítim, že v magistériu pápeža Františka zachytávam pozvanie celému ľudstvu a zvlášť kresťanom a veriacim ísť vo svojej viere na podstatu, žiť ju integrálne s evanjeliom a vychádzať na periférie sveta.

Zamerať sa na podstatu znamená ísť do hĺbky..., k tomu, čo má hodnotu pre život (homília pápeža Františka na medellínskom letisku v Kolumbii 9. septembra 2017). 

Zamerať sa na podstatu znamená, že v kontinuite so skutočnou magisteriálnou tradíciou Cirkvi sa treba oslobodiť od všetkých takých vecí okolo nás, ktoré nám môžu zatieniť pravé evanjeliové posolstvo.

Ísť na podstatu znamená pochopiť syntézu Ježišovho posolstva:

Choďte teda (vyjdite), kážte, ohlasujte evanjelium (porov. Mt 28, 19).

Netreba sa teda báť nových vecí, ísť v ústrety blížnemu a otvoriť sa dialógu so súčasným svetom.

Cirkev má začleňovať a nikoho nevylučovať.

Ježiš učí, že vzťah s Bohom nemôže byť chladným priľnutím k normám a zákonom, ani konanie určitých vonkajších skutkov, ktoré nevedú k skutočnej zmene života (homília pápeža Františka na medellínskom letisku v Kolumbii 9. septembra 2017).

Preto treba byť milosrdní a nielen si robiť starosti o nášho blížneho, ale starať sa o neho.

Zameranie na podstatu sa teda odzrkadľuje v nábožnosti, ktorá spája slová s gestami.

Pápež František vo svojom magistériu kladie veľký dôraz na skutočnosť, že dôkazom viery, ktorú vyznávame, a tým, čo jej dáva život, sú konkrétne gestá.

Desať rokov pontifikátu pápeža Františka je plných gest (ako príklad sa uvádza Svätý rok Božieho milosrdenstva), ktoré ukázali, že viera sa šíri viac, keď je ohlasovanie sprevádzané aj životom, ktorý je v súlade s tým, čomu sa verí.

V jednote so všetkými biskupmi Slovenska (ktorí sa modlili a poslali blahoprajný list pápežovi Františkovi) a pripomínajúc si s celým slovenským národom návštevu Svätého Otca v dňoch 12. - 15. septembra 2021, vyjadrujeme naše blahoželanie: 

Pápež František, všetko najlepšie k 10. výročiu pontifikátu, všetci sa chceme snažiť ísť v našej viere na podstatu.

Zdroj: -TK KBS-/Apoštolská nunciatúra na Slovensku