Slováci pochodovali za život

Hlavné mesto Slovenska privítalo Tretí národný pochod za život. Podľa odhadov organizátorov naň prišlo 50-tisíc ľudí. Svoj pozdrav im poslal aj pápež František.
Ján Lauko 23.09.2019
Slováci pochodovali za život

Tretí národný pochod za život sa konal v Bratislave. Prišli naň ľudia z celej krajiny. / Snímka: Erika Litváková


Do Bratislavy prišlo 22. septembra približne 50-tisíc ľudí, ktorí vyjadrili podporu ochrane života od počatia až po smrť. Mnohí z nich prichádzali do hlavného mesta už o dva dni skôr, keď bol oficiálne otvorený program Tretieho národného pochodu za život. Jeho súčasťou boli sväté omše, diskusie či sobotný večerný program s názvom Život ma chytá za srdce.

 

Potrat zo sebeckých pohnútok

Samotnému pochodu predchádzala svätá omša v Incheba Expo aréne, ktorú spolu s veriacimi slávili viacerí slovenskí biskupi, kňazi a diakoni.

V homílii sa prihovoril košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, ktorý upozornil, že deti sa dnes prostredníctvom potratu nechávajú zabíjať väčšinou zo strachu zo straty pohodlia či z nedostatku prírodných zdrojov, „teda zo sebeckých pohnútok, že pre nás nenásytných konzumentov nebude stačiť. A aby sme si všetky tie vraždy mohli ospravedlniť, používame niekoľko argumentov, ktoré točíme dookola, len aby sme nemuseli počuť pravdu“.

Jedným z takýchto argumentov je podľa arcibiskupa Bobera tvrdenie, že nenarodené dieťa ešte vlastne nie je dieťaťom. „My však vieme, že už pri počatí dostáva od Boha každé jedno embryo nesmrteľnú ľudskú dušu. Preto trváme na tom, že ľudský život musí byť chránený už od počatia – a bez kompromisov!“

 

Život je dar

Hlavný program pochodu sa konal na Námestí slobody, odkiaľ ľudia pochodovali popred Úrad vlády SR, Prezidentský palác, cez Hodžovo námestie a Štefánikovu, Leškovu, Čajkovského a Štefanovičovu ulicu.

Prítomných pozdravil predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský. „Každý z nás, aj ten, čo neverí v Boha, si môže uvedomiť, že život si nedal sám. Dá sa teda dôjsť k presvedčeniu, že život je dar. ...Tí, ktorí prišli, sú ochotní vyjadriť pred spoločnosťou, že život berú ako nenahraditeľný dar,“ poznamenal predseda KBS. Práve biskupská konferencia bola iniciátorom Tretieho národného pochodu za život.

Podľa organizátorov vysoká účasť dala zhromaždeniu silný mandát. „Niektorí čelní predstavitelia povedali, že nie je spoločenská objednávka po zmene; že zákon, ktorý umožňuje zabíjať nenarodené deti, je dostatočný. My si to nemyslíme, aj preto sme sem prišli, aby sme povedali, že stav, ktorý je, je zlý. Chceme ho zmeniť,“ uviedol hovorca pochodu Patrik Daniška.

 

Pápežov pozdrav

Prihovorili sa aj zahraničné prolife aktivistky Obianuju Ekeochová z Nigérie a Sue Thayerová z USA.

Pochodujúcim poslal pozdrav i pápež František, ktorý dúfa, že „že táto chvályhodná iniciatíva s cieľom pripomenúť neoceniteľnú hodnotu ľudského života od prvého momentu jeho počatia až po posledný výdych vyvolá obnovené nasadenie v budúcnosti, ako aj v súčasnosti a čoraz väčšiu pozornosť voči každej rodine ako miestu pre celostný rast ľudskej osoby“.

Organizátori Tretieho národného pochodu za život, ktorému predchádzali pochody v roku 2013 v Košiciach a v roku 2015 v Bratislave, uviedli, že tohtoročné zhromaždenie sa uskutočnilo bez väčších komplikácií.


Národný pochod za život si môžete pripomenúť aj našou fotogalériou.

Účastníci pochodu vydali manifest

V rámci Národného pochodu za život bol vydaný manifest pochodujúcich, v ktorom vyjadrili presvedčenie, že život každého človeka je neoceniteľný, a preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky – od počatia po prirodzenú smrť.

Všetkých ľudí dobrej vôle vyzvali, aby sa zasadili za zrušenie diskriminácie nenarodených, „lebo ľudské práva patria všetkým ľuďom vrátane tých nenarodených“.

Okrem toho požadovali ukončenie zločinov na nevinných nenarodených deťoch a násilia páchaného na matkách v mene „možnosti voľby“ a „práva na súkromie“. Takisto rešpektovanie dôstojnosti každého človeka či ochranu manželstva muža a ženy ako kolísky života a základnej bunky spoločnosti.

Účastníci pochodu manifestom vyzvali tiež na pomoc ľuďom v núdzi, osobitne tehotným matkám, mnohopočetným rodinám a rodinám v ťažkej životnej situácii, ako aj uznanie a podporu organizáciám, ktoré takúto pomoc poskytujú.

Osobitne oslovili aj verejných činiteľov a všetky štátne inštitúcie. Vyzvali ich, aby „zrušili zákonom zavedené rozdeľovanie ľudí na hodných života a nehodných života hranicou 12 týždňov tehotenstva, a tým absolútne chránili ľudský život od počatia po prirodzenú smrť“.

Verejným predstaviteľom dali tiež za úlohu, aby „chránili jedinečné postavenie manželstva muža a ženy ako nenahraditeľného zväzku, ktorý je vyjadrením prirodzeného zákona rozpoznateľného rozumom, lebo manželstvo muža a ženy v spoločnosti nemá alternatívu“.

Manifest požaduje od zákonodarcov aj záväzok neustále zlepšovať zákony smerom k takému ekonomickému a sociálnemu stavu, ktorý vyzdvihne spoločensky zodpovedné rodiny otvorené mať viac detí, lebo Slovensko potrebuje účinnú rodinnú a demografickú politiku.

Štátnych predstaviteľov pochodujúci nakoniec vyzvali na vyjadrenie nesúhlasu s takými dokumentmi medzinárodných organizácií, ktoré v Slovenskej republike zasahujú do ústavných hodnôt manželstva, rodiny, rovnosti medzi mužmi a ženami a práva rodičov na výchovu svojich detí.