Začíname súťažné leto

Katolícke noviny rozbiehajú tradičné letné súťaže pre dospelých i tých mladších.
Katolícke noviny 23.06.2020
Začíname súťažné leto


Na rok 2020 pripadá storočnica narodenia pápeža Jána Pavla II. Pri tejto vzácnej príležitosti si v našej letnej čitateľskej súťaži pripomenieme niekoľko spomienok na neho.

Okrem toho sa súťaž dotkne aj novinky v našom cirkevnom živote – Roku Božieho slova, aktualít zo života Cirkvi a niekoľkých zaujímavostí v súvise so 150. výročím založenia Spolku sv. Vojtecha.


Tradičný model súťaže

Praktické otázky – ako postupovať v súťaži – sa nemenia, zostávajú ako po minulé roky. V číslach KN 26 – KN 35 na 3. strane budú dve otázky, každá s tromi možnosťami odpovedať. Vyberiete si správnu odpoveď z možností A, B, alebo C a po skončení súťaže pošlete všetky odpovede naraz, a to aj s príslušnými kupónmi do redakcie. Raz možno nahradiť kupón žolíkom.


Súťažiť môžu aj deti

Pre našich mladších čitateľov sme pripravili prázdninovú súťaž Leto s Bibliou. V Roku Božieho slova si počas deviatich týždňov od KN 26 do KN 34 v rubrike Deťom pripomenieme, prečo je Biblia Kniha kníh, prečo je pre nás dôležitá a čo ukrýva.

Viac informácií nájdete TU.

Prajeme veľa úspechov!