Zasvätenie je nesmierne potrebné

Slovenskí biskupi sa pridali k Svätému Otcovi a na slávnosť Zvestovania Pána spolu s veriacimi zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie celý svet, najmä Rusko a Ukrajinu.
Ján Lauko 29.03.2022
Zasvätenie je nesmierne potrebné

Modlitba za mier a akt zasvätenia prebehli aj (zľava) v Spišskej Kapitule, Rožňave a v Rajeckej Lesnej. Snímka: Juraj Zbýňovec

SPIŠSKÁ KAPITULA

Spišský diecézny administrátor Ján Kuboš slávil svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Po nej nasledovala adorácia s modlitbami za mier a so zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Biskup Kuboš v homílii vychádzal zo slávnosti Zvestovania Pána a pripomenul dôležitosť pravého poznania v živote človeka, ktoré je dôležité pre ďalšie rozhodovanie sa. Z  anjelovho zvestovania sme sa dozvedeli, že Syn Boží sa stal človekom.

Snímka: František Kapusta

Toto poznanie je jedno z najdôležitejších poznaní v živote človeka. Ak dostane patričné miesto v našom živote, odrazí sa to aj v živote Cirkvi. Boh prišiel slúžiť a práve službou blížnym sa prejavuje život usporiadaný podľa poznania o Božom vtelení.

V závere homílie biskup Kuboš poukázal na poprevracanie hodnôt poznania, ktoré vedie k  takým tragédiám, akou je aktuálne prebiehajúca vojna na Ukrajine. Preto vyzval všetkých na modlitbu za ukončenie tejto zloby. PATRIK TARAJ

Snímka: Štefan Moravčík

ROŽŇAVA

V rožňavskej Katedrále Nanebovzatia Panny Márie sa k zasväteniu pridali na konci svätej omše, ktorú celebroval rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Ešte pred svätou omšou viedol krížovú cestu utečencov, ktorú sám zostavil.

V homílii upriamil pozornosť na tragickú situáciu na Ukrajine, keď sú pre vojnový konflikt rozbíjané rodiny a nikto nevie, či ešte niekedy budú pokope. „Traumu ohrozenia a hrozných príbehov úteku do neistoty, cudziny bude v sebe niesť každý do konca života,“ poznamenal biskup Stolárik.

Na príbehu Námana Sýrskeho objasnil význam zasvätenia, ktoré sa v porovnaní so silou zbraní či iných prostriedkov zdá zanedbateľné, ale v  duchu fatimského posolstva je nesmierne potrebné. „Pomáhajme svojím životom k víťazstvu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie,“ vyzval rožňavský biskup.

Snímka: Juraj Zbýňovec

RAJECKÁ LESNÁ

Aj v Bazilike Narodenia Panny Márie sa konal akt zasvätenia sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Viedol ho žilinský biskup Tomáš Galis, ktorý slúžil svätú omšu.

V homílii poznamenal, že akt zasvätenia robil aj pred 38 rokmi, keď Ján Pavol II. 25. marca 1984 rovnako zasväcoval svet, zvlášť Rusko.

„Nepomyslel som si, že to budem robiť ešte raz,“ uviedol. Pripomenul, že zasväcujeme v prvom rade seba, aby sme aj my boli ochotní nastúpiť na cestu pokánia a obrátenia. „A aby sme sa modlili a konali dobrovoľné obete za obrátenie Ruska a Ukrajiny.“

CELÉ SLOVENSKO

K zasväteniu sa pridali i ostatní slovenskí biskupi. V Katedrále sv. Martina v  Bratislave sa za mier modlil bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský s pomocným biskupom Jozefom Haľkom. Trnavský arcibiskup Ján Orosch pred zasvätením predsedal svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave.

Akt zasvätenia vykonal pod milostivým obrazom slziacej Madony. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober v jednote s pápežom Františkom predniesol modlitbu zasvätenia Ukrajiny a Ruska v košickej Katedrále sv. Alžbety.

Pod vedením Svätého Otca sa k zasväteniu pripojili aj biskupi Viliam Judák a Marián Chovanec spolu s veriacimi vo farnostiach Nitrianskej a Banskobystrickej diecézy. 

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.