Domáce

TK KBS 03.03.2023

Benátsky patriarcha s biskupmi Triveneta navštívil Slovensko

Členovia Konferencie biskupov Triveneta pod vedením predsedu arcibiskupa Francesca Moragliu, benátskeho patriarchu, boli od 27. februára do 3. marca na pastoračno-kultúrnej návšteve Slovenska.
Benátsky patriarcha s biskupmi Triveneta navštívil Slovensko
Zuzana Artimová 03.03.2023

Ordinariát oslávil dvadsať rokov

Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov oslávil 20. výročie svojho vzniku slávnostnou svätou omšou 2. marca v Katedrále sv. Martina v Bratislave.
Ordinariát oslávil dvadsať rokov
TK KBS 03.03.2023

Uplynulo 50 rokov od vysviacky troch biskupov

V piatok 3. marca si pripomíname 50. výročie biskupskej vysviacky troch slovenských biskupov: Júliusa Gábriša, Jána Pásztora a Jozefa Feranca. Pri príležitosti tohto okrúhleho výročia bude trnavský arcibiskup Ján Orosch sláviť svätú omšu v nedeľu 5. marca v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.
Uplynulo 50 rokov od vysviacky troch biskupov
Katolícke noviny 01.03.2023

Ordinariát oslavuje dvadsať rokov

Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky si pripomína 1. marca 20. výročie svojho jestvovania. Toto výročie oslávi pontifikálnou svätou omšou vo štvrtok 2. marca v Katedrále sv. Martina v Bratislave.
Ordinariát oslavuje dvadsať rokov
TK KBS 01.03.2023

Benátsky patriarcha s biskupmi Triveneta navštívili Hronský Beňadik a Topoľčianky

Delegácia Konferencie biskupov Triveneta pod vedením svojho predsedu, benátskeho patriarchu, arcibiskupa Francesca Moragliu je v týchto dňoch na návšteve Slovenska.
Benátsky patriarcha s biskupmi Triveneta navštívili Hronský Beňadik a Topoľčianky