Dobrá cesta je odpočinok pre dušu

Svätý Otec predniesol krátky príhovor a pomodlil sa Anjel Pána v nedeľu 9. októbra na konci kanonizačnej slávnosti. Pred modlitbou sa poďakoval všetkým, ktorí si prišli uctiť nových svätcov. Osobitne pozdravil misionárov a misionárky sv. Karola Boromejského a saleziánov koadjútorov.
VN SK 11.10.2022
Dobrá cesta je odpočinok pre dušu

Pápež dal do pozornosti novú blahoslavenú kapucínsku klarisku Máriu Costanzu Panasovú. Žila v kláštore vo Fabriane od roku 1917 do roku 1963. František vyzdvihol jej otvorenosť: „Prijímala všetkých, ktorí zaklopali na dvere kláštora, a každému vlievala pokoj a  nádej.“

Posledné roky jej života poznačila ťažká choroba. Svoje utrpenie obetovala za Druhý vatikánsky koncil, ktorého 60. výročie otvorenia sme si pripomenuli 11. októbra. „Nech nám blahoslavená Mária Costanza pomáha vždy dôverovať Bohu a byť ústretovými voči blížnym.“

Hlava Katolíckej cirkvi v tejto súvislosti vyzvala poučiť sa z histórie: „Keď hovoríme o začiatku koncilu pred 60 rokmi, nemôžeme zabudnúť na nebezpečenstvo jadrovej vojny, ktoré vtedy hrozilo svetu. Prečo sa nepoučiť z histórie? Aj v tom čase boli konflikty a veľké napätia, ale zvolila sa mierová cesta.“

Ako potvrdenie svojich slov František citoval proroka Jeremiáša: „Zostaňte na cestách a viďte, skúmajte dávne chodníky; a kde je dobrá cesta, choďte po nej, tak si nájdete odpočinok pre dušu“ (Jer 6, 16).

Svätý Otec nezabudol ani na nevinné obete masakra, ktorý sa odohral vo štvrtok 6. októbra v materskej škole v Thajsku. „Ubezpečujem o svojich modlitbách za obete šialeného činu násilia. S dojatím zverujem Otcovi života najmä malé deti a ich rodiny.“