Duch Svätý udržiava vieru stále mladú

Pápež František sa pri modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná v nedeľu Zoslania Ducha Svätého 5. júna prihovoril veriacim zhromaždeným na Námestí svätého Petra z okna Apoštolského paláca.
VN SK 07.06.2022
Duch Svätý udržiava vieru stále mladú

Vo svojom príhovore sa zameral na dve činnosti Ducha Svätého, ktoré umožňujú Ježišovmu evanjeliu vstúpiť do našich sŕdc: vyučovanie a pamätanie. Vyučovaním nám Duch Svätý pomáha „prekonať prekážku vzdialenosti v skúsenosti viery“, ktorá je medzi evanjeliom a súčasným každodenným životom.

„Prostredníctvom Svätého písma k nám hovorí a orientuje nás v prítomnosti. Duch Svätý sa nebojí plynutia storočí, pri učení totiž aktualizuje: udržiava vieru stále mladú.“ Pamätanie znamená, že „Duch Svätý nás posúva od poznania ‚z počutia‘ k osobnému poznaniu Ježiša a privádza nám evanjelium do srdca“.

Bez neho by sa naša viera stala zbavenou pamäti. Po udelení požehnania Svätý Otec František reagoval i na dianie vo svete. Opäť apeloval na mier na Ukrajine: „Nech sa uskutočnia opravdivé rokovania, skutočné vyjednávania o  prímerí a udržateľnom riešení.

Nech je vypočutý zúfalý krik trpiacich ľudí, nech sa rešpektuje ľudský život.“ Predĺženie prímeria v Jemene pápež vníma ako pozitívnu správu najmä pre deti, ktoré miestnym konfliktom trpia.

Pozostalých obetí zosuvu pôdy v Brazílii ubezpečil o svojich modlitbách a dal zatlieskať dvom novým blahoslaveným, libanonským misionárom Leonardovi Melkimu a Thomasovi Georgeovi Salehovi, ktorí boli umučení v Turecku z nenávisti k viere.