Eucharistia je liek

V nedeľu 6. júna sa pápež František pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána prihovoril veriacim z okna Pápežského domu na tému slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Ako vysvetlil, Eucharistia nie je odmena pre svätých, ale chlieb pre hriešnikov.
VN SK 07.06.2021
Eucharistia je liek

„Vždy, keď prijímame chlieb života, Ježiš prichádza, aby dal nový zmysel našej krehkosti. Pripomína nám, že v jeho očiach sme vzácnejší, než si myslíme. Opakuje nám, že jeho milosrdenstvo sa neobáva našich nedostatkov. A najmä nás láskou uzdravuje z tých slabostí, z ktorých sa sami nedokážeme vyliečiť.

Eucharistia je účinný liek na všetky tieto uzavretosti. Chlieb života totiž lieči strnulosť premieňaním ju na poddajnosť. Eucharistia uzdravuje, lebo zjednocuje s Ježišom; spôsobuje, že si osvojujeme jeho spôsob života, jeho schopnosť lámať sa a dávať sa bratom a sestrám, odpovedať dobrom na zlo.

Dáva nám odvahu vyjsť zo seba von a v láske sa skloniť pred krehkosťou ostatných. Tak ako to robí Boh s nami. Logikou Eucharistie je nasledovné: prijímame Ježiša, ktorý nás miluje a uzdravuje naše slabosti, aby sme mohli milovať ostatných a pomáhať im v ich slabostiach. A to počas celého života.

Dnes sa v liturgii hodín modlíme hymnus: štyri verše, ktoré sú zhrnutím celého Ježišovho života. Hovoria nám, že Ježiš tým, že sa narodil, stal sa nám spoločníkom na ceste života. Potom pri Poslednej večeri sa nám dal za pokrm.

Ďalej na kríži sa svojou smrťou stal výkupným: zaplatil za nás. A teraz ako vládca v nebi je našou odmenou, ktorú sa vydávame hľadať; ktorá na nás čaká.“