Hovoriť s Ježišom ako s priateľom

Modlitba si vyžaduje citovú blízkosť s Ježišom. Úsmev, jednoduché gesto. Nie recitovanie slov, ktoré sa nedostanú k srdcu, uviedol pápež František vo svojej katechéze.
VN SK 04.10.2022
Hovoriť s Ježišom ako s priateľom

Pápež František vo svojom bielom papamobile zamieril medzi ľudí a povozil v ňom aj niekoľko dievčat. Snímka: profimedia.sk

S vätý Otec sa v stredu 28. septembra na Námestí svätého Petra opäť stretol s pútnikmi. Nechýbali ani tri skupiny veriacich zo Slovenska. Vo svojom bielom papamobile pápež zamieril medzi ľudí a tentoraz v ňom povozil aj niekoľko dievčat.

JEDNODUCHO A DÔVERNE

V tretej časti cyklu katechéz o rozlišovaní sa Svätý Otec zamýšľal nad modlitbou ako neodmysliteľným prvkom rozvíjania dôverného vzťahu s Bohom.

Ako biblický úvod ku katechéze odznel úryvok z Pavlovho Listu Efezanom: „Buďte naplnení Duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne... ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista“ (Ef 5, 18 – 20).

Podľa hlavy Katolíckej cirkvi si dnes mnoho ľudí myslí, že Boh od nás žiada priveľa a keby sme plnili to, čo nám navrhuje Ježiš, „znamenalo by to zničiť si život, umŕtviť svoje túžby, svoje najsilnejšie ambície“. Prostredníctvom modlitby sa však stretávame s Pánom a zisťujeme, že toto stretnutie je radostné.

Vďaka modlitbe sa s Bohom môžeme rozprávať ako s priateľom, jednoducho a dôverne. „Pravá modlitba je dôverný vzťah s Bohom... spontánnosť a náklonnosť k Pánovi.“

Naopak, smútok a strach sú znakom vzdialenia od Boha a ten, kto sa od neho vzďaľuje, nakoniec nie je spokojný. Ježiš nás totiž nikdy nenúti, aby sme ho nasledovali. „A to je na modlitbe s Ježišom to najkrajšie: sloboda, ktorú nám necháva.“

KEDY JE TO JEŽIŠ

Modlitbu prirovnal pápež k manželom, o ktorých sa hovorí, že keď spolu žijú už dlhý čas, začnú sa jeden druhému podobať. Tak aj modlitba nás pripodobňuje Bohu, „postupným, ale účinným spôsobom nás robí čoraz schopnejšími rozpoznávať to, čo vyviera z hĺbky nášho bytia“.

Modliť sa neznamená len hovoriť slová. Pri modlitbe otvárame Ježišovi svoje srdce, nechávame ho, aby doň vstúpil. Vďaka tomu „môžeme rozlíšiť, kedy je to Ježiš a kedy my s našimi myšlienkami, ktoré sú mnohokrát ďaleko od toho, čo chce Ježiš“.

Samozrejme, toto rozlišovanie nie je ľahké, no práve „dôverný vzťah s Bohom môže jemne rozptýliť pochybnosti a obavy“.

Svätý Otec nás preto všetkých vyzýva, aby sme s Ježišom hovorili „tak, ako hovorí priateľ s priateľom“, a aby sme ho tak aj vnímali, ako „nášho najväčšieho a najvernejšieho priateľa, ktorý nás nevydiera a predovšetkým nás nikdy neopustí, aj keď sa od neho odvraciame“.

ZVERIŤ STAROSTI MÁRII

V závere audiencie pápež František pripomenul sviatok svätých archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela. V súvislosti s blížiacim sa októbrom, ktorý je zasvätený Panne Márii Ružencovej, veriacich povzbudil, aby „pri tejto modlitbe v spoločenstvách a v rodinách zverovali Márii svoje starosti i potreby sveta, najmä otázku mieru“.

Svätý Otec pamätal aj na utrpenie kruto skúšaného ľudu na Ukrajine, o ktorom ho opäť informoval kardinál Konrad Krajewski, a vyzval na modlitbu zaň.