Hovoriť srdcom

Na Siedmu veľkonočnú nedeľu pripadá 57. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Svätý Otec pri tejto príležitosti adresoval posolstvo.

kbs .sk 16.05.2023
Hovoriť srdcom

„Dnes je oveľa potrebnejšie ako kedykoľvek predtým hovoriť srdcom, aby sme podporovali kultúru pokoja tam, kde je vojna; aby sme otvárali cesty dialógu. Je naliehavo potrebné zachovať komunikáciu, ktorá nie je útočná.“

Je nevyhnutné najskôr druhého počúvať, až potom hovoriť. Ale hovoriť s láskou, hovoriť srdcom. Srdce svojím tlkotom odhaľuje pravdu o našom bytí a nalaďuje nás na rovnakú vlnovú dĺžku, „že sme schopní cítiť vo vlastnom srdci aj tlkot srdca toho druhého“.

Vtedy sa môže stať „zázrak stretnutia“. To znamená, že sa budeme na seba pozerať s rešpektom a prijatím a už nebudeme súdiť, kritizovať, klebetiť.

Ako jedného z najfascinujúcejších príkladov hovorenia srdcom uvádza svätého Františka Saleského. Práve od neho pochádza známy výrok od srdca k  srdcu, ktorý inšpiroval ľudí naprieč generáciami. Tiež hovorieval, že na dobrú komunikáciu treba dobre milovať a sme to, čo komunikujeme.

„Jeho poučenie ide proti prúdu dnešnej doby, v  ktorej sa najmä na sociálnych sieťach komunikácia často zneužíva, aby nás svet videl takých, akí by sme chceli byť, a nie takých, akí sme.“

Práve preto ho Svätý Otec dáva za vzor pre pracovníkov v médiách, v  oblasti komunikácie, ale i pre samotnú Cirkev, aby sa nebála tvoriť poučné a podnetné čítanie a hlásať pravdu. „V Cirkvi naliehavo potrebujeme komunikáciu, ktorá rozpaľuje srdcia. Snívam o komunikácii v Cirkvi, ktorá sa dá viesť Duchom Svätým.“