Konajme ako milosrdný Samaritán

Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia(Mt 23, 8). Vzťah dôvery je základom starostlivosti o chorých – takto znie motto posolstva pápeža Františka k tohtoročnému Svetovému dňu chorých, ktorý sa slávi v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej 11. februára.
VN SK 08.02.2021
Konajme ako milosrdný Samaritán

„Slávenie 29. svetového dňa chorých bude príležitosťou venovať osobitnú pozornosť chorým a tým, ktorí sa o nich starajú či už na špecializovaných miestach starostlivosti, ako aj v rodinách a spoločenstvách,“ píše v úvode pápež František.

Zvlášť pamätá na tých, čo v celom svete pociťujú dôsledky pandémie koronavírusu. V piatich bodoch pápež František približuje tému posolstva. Vysvetľuje, že pri výbere témy sa inšpiroval evanjeliovým úryvkom, kde Ježiš kritizuje pokrytectvo tých, ktorí hovoria, ale nekonajú (porov. Mt 23, 1 – 12).

„Ak sa viera zredukuje na neplodné slovné cvičenia, bez osobného ponoru do príbehu a potrieb blížneho, potom sa vytratí integrita vyznávanej viery s prežívanou skutočnosťou,“ poznamenáva pápež František. Ježiš čelí tomuto pokrytectvu ponúknutím „opačného modelu správania“ v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi.

Na záver posolstva k 29. svetovému dňu chorých pápež František poznamenáva, že „spoločnosť je o to ľudskejšia, o čo viac sa vie postarať o svojich krehkých a trpiacich členov“.

A napokon Svätý Otec zveruje všetkých chorých a tých, čo stoja po ich boku, Márii ako „Matke milosrdenstva“ a „Uzdraveniu chorých“.