Kresťanská viera prichádza do Európy

Tisíce pútnikov z celého sveta si 30. októbra na Námestí sv. Petra vo Vatikáne vypočuli katechézu pápeža Františka, ktorú predniesol na generálnej audiencii. Katechéza mala názov: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám!“ (Sk 16, 9). Kresťanská viera prichádza do Európy.
VN SK 01.11.2019
Kresťanská viera prichádza do Európy

„Vyprosujme si aj my od Ducha Svätého otvorené srdce, vnímavé na Boha a pohostinné k bratom,“ vyzval pápež František, ktorý sa počas generálnej audiencie stretol s rôznymi skupinami pútnikov. Snímka: profimedia.sk

Na úvod zaznel úryvok zo Skutkov apoštolov: „Pavol mal v noci videnie. Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho: ,Prejdi do Macedónska a pomôž nám!´ Hneď ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium“ (Sk 16, 9 - 10).

Protagonista misie Cirkvi
„Čítajúc Skutky apoštolov, vidíme, ako je Duch Svätý protagonistom misie Cirkvi. To on vedie evanjelizátorov, ukazujúc cestu, ktorou majú ísť. Vidíme to jasne vo chvíli, keď mal apoštol Pavol videnie. Istý Macedónčan ho prosí: ,Prejdi do Macedónska a pomôž nám!´ (Sk 16, 9).

Ľud Severného Macedónska je dodnes hrdý na to, že Pavol dostal povolanie, aby tam hlásal Ježiša Krista. Dobre si spomínam na ten milý ľud, ktorý ma prijal s veľkou vrúcnosťou. Nech si uchovávajú túto vieru, ktorú im hlásal Pavol!

Apoštol neváha a odchádza do Macedónska; v istote, že sám Boh ho posiela. A dostáva sa do Filíp, rímskej ,kolónie´ (Sk 16, 12) ležiacej na ceste Via Egnatia, aby ohlasoval evanjelium. Pavol sa tam zastavuje na niekoľko dní.

Jeho pobyt vo Filipách charakterizujú tri dôležité udalosti počas troch dní. Prvou je evanjelizácia a krst Lýdie a jej rodiny. Druhou je uväznenie, ktoré podstupuje spolu so Sílasom po tom, ako vykonal exorcizmus na otrokyni vykorisťovanej svojimi pánmi. A treťou udalosťou je obrátenie a krst žalárnika aj s jeho rodinou.“

Radosť z obrátenia Lýdie
„Moc evanjelia smeruje najmä k ženám vo Filipách, osobitne k predavačke purpuru Lýdii, ktorá verí v Boha a ktorej Pán otvára srdce, ,aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí´ (Sk 16, 14). Lýdia prijíma Krista, prijíma krst spolu so svojou rodinou a prijíma tých, ktorí patria Kristovi, hostiac Pavla a Sílasa v svojom dome.

Tu máme svedectvo o tom, ako kresťanstvo dorazilo do Európy – je to začiatok procesu inkulturácie, ktorý trvá ešte aj dnes. Dorazilo z Macedónska.

Chválospevy Bohu pohnú múrmi
Potom však Pavol a Sílas sú konfrontovaní s tvrdosťou väzenia. Po radosti z obrátenia Lýdie a jej rodiny zažívajú neútechu a tvrdosť väzenia, lebo oslobodili v Ježišovom mene ,akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk´ (Sk 16, 16).

Jej páni vďaka vešteniu budúcnosti veľa zarábali, preto predviedli apoštolov pred súd s obvinením, že narušujú verejný poriadok. Čo sa však nestalo?! Pavol je vo väzení a počas tohto uväznenia sa udeje prekvapujúca vec. Namiesto toho, aby sa ponosovali, Pavol a Sílas spievajú chválospevy Bohu a táto chvála uvoľňuje moc, ktorá ich oslobodzuje.

Počas modlitby zemetrasenie pohne základmi žalára, dvere sa otvárajú a všetkým sa uvoľňujú putá (porov. Sk 16, 25 - 26). Tak ako modlitba na Turíce, aj táto modlitba v žalári vyvoláva zázračné účinky.

Žalárnik si myslel, že väzni ušli a chcel spáchať samovraždu, pretože strážnici platili vlastným životom, ak nejaký väzeň ušiel. No Pavol naňho kričí: ,Neubližuj si, lebo sme tu všetci!´ (Sk 16, 28). Žalárnik sa potom pýta: ,Čo mám robiť, aby som bol spasený?´ (Sk 16, 30). Odpoveď je: ,Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom´ (Sk 16, 31).

V tomto momente nastane zmena - uprostred noci žalárnik počúva Pánovo slovo spolu so svojou rodinou a prijímajú krst. Potom sa radoval s celým svojím domom, že uveril Bohu (porov. Sk 16, 34); a prestiera stôl pre Pavla a Sílasa.

Je to moment útechy! Uprostred noci, ktorú prežíval tento anonymný žalárnik, zažiari Kristovo svetlo a víťazí nad temnotami; putá žalárnikovho srdca sa rozpadávajú a v ňom i v jeho príbuzných sa rodí radosť, akú ešte nezažili.“

Aby sme niesli evanjelium
„Takto Duch Svätý koná misiu - od začiatku, počnúc Turícami - je to on, kto je protagonistom misie. A vedie nás vpred, ale treba, aby sme boli verní povolaniu, ku ktorému nás Duch Svätý vedie. Aby sme niesli evanjelium.

Vyprosujme si dnes aj my od Ducha Svätého otvorené srdce, vnímavé na Boha a pohostinné k bratom; srdce, ako mala Lýdia, a smelú vieru, akou sa vyznačovali Pavol a Sílas. Prosme tiež o otvorenosť srdca, akú mal žalárnik, ktorý umožnil Duchu Svätému, aby sa ho dotkol.“