Láska nie je trofej

Pri modlitbe Anjel Pána v Druhú adventnú nedeľu 8. decembra sa pápež František zameral na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá sa tento rok prenáša na nasledujúci deň. Vyzval tiež na modlitbu za úspech rokovaní na ukončenie vojny na Ukrajine a spomenul blahorečenie v Guatemale.
VN SK 09.12.2019
Láska nie je trofej

Svätý Otec František pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána. Snímka: profimedia.sk

Svätý Otec vychádzal z nedeľného evanjelia a slov pozdravu, ktoré v ňom zazneli: ,Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou’ (Lk 1, 28). Pripomenul, že „Boh na ňu myslel a chcel ju už od vekov vo svojom nedozernom pláne ako stvorenie plné milosti“.

Podľa pápeža, aby sme boli naplnení milosťou, potrebujeme tak ako Mária vytvoriť priestor. „Presne tak, ako to urobila Mária. Ona sa vedela započúvať do Božieho slova a totálne dôverovať jeho vôli, ktorú prijala do svojho života bez akýchkoľvek výhrad“.

František zdôraznil, že „Mária sa nezamotáva v rôznych zdôvodňovaniach, nekladie Pánovi prekážky, ale pohotovo sa spoľahne a prenecháva priestor konaniu Ducha Svätého. Okamžite dáva Bohu k dispozícii celé svoje bytie a svoj osobný život, aby ho samotné Božie slovo a jeho vôľa pretvárali a priviedli k naplneniu.“

Svätý Otec potom poukázal na slová, ktorými Mária označuje samu seba, vyznáva o sebe, že je služobnica Pána. „Máriino áno Bohu si teda od začiatku osvojuje postoj služby, pozornosti k potrebám druhých. Konkrétne to dosvedčuje jej návšteva u Alžbety, ktorá nasleduje bezprostredne po zvestovaní.

To všetko ale bez rozruchu a predvádzania sa, bez publicity, lebo láska a skutky milosrdenstva nepotrebujú byť vystavované na obdiv ako nejaká trofej. Sme pozvaní, aby sme aj v našich spoločenstvách nasledovali Máriin príklad a pestovali štýl diskrétnosti a skrytosti.“