Mária je naša Matka

Svätý Otec František sa počas svojej návštevy Írska modlil modlitbu Anjel Pána v národnej mariánskej svätyni v Knocku.
VN SK 30.08.2018
Mária je naša Matka

Pápež v Kaplnke zjavenia zveril všetky rodiny sveta Panne Márii. Ako dar priniesol svätyni ruženec a vyzval všetkých, aby sa ho modlili často.

„Mária je matka. Mária je naša matka a tiež Matka Cirkvi. Jej dnes zverujeme putovanie veriaceho Božieho ľudu na tomto smaragdovom ostrove. Prosme, aby sa rodinám dostalo podpory v ich úsilí šíriť Kristovo kráľovstvo a ujímať sa tých najposlednejších spomedzi našich bratov a sestier.

Vo vetre a búrkach, ktoré v našich časoch vyčíňajú, nech sú rodiny pevnými baštami viery a dobra, ktoré budú, podľa tých najlepších tradícií národa, odolávať všetkému, čo by chcelo znižovať dôstojnosť muža a ženy, stvorených na obraz Boží a povolaných k vznešenému cieľu večného života.

Nech Panna Mária hľadí s milosrdenstvom na všetkých trpiacich členov rodiny jej Syna. Modliac sa pred jej sochou, odovzdal som jej zvlášť všetky obete zneužívania zo strany členov Cirkvi v Írsku.

Táto otvorená rana je pre nás výzvou, aby sme boli pevní a rozhodní v hľadaní pravdy a spravodlivosti. Úpenlivo prosím Pána o odpustenie za tieto hriechy, za pohoršenie a za zradu, ktorých sa v Božej rodine dopustili mnohí.

Prosím našu blahoslavenú Matku o príhovor za všetkých, ktorí zažili zneužívanie akéhokoľvek typu, a o utvrdenie každého člena kresťanskej rodiny v ráznom predsavzatí nedopustiť, aby sa takéto situácie ešte niekedy udiali.

A tiež o príhovor za všetkých nás, aby sme vedeli postupovať vždy spravodlivo a napravili, nakoľko to závisí od nás, toľké násilie.“