Miesto pre druhých

Svätý Otec sa v nedeľu 15. januára tradične prihovoril pútnikom z okna Apoštolského paláca. Vyzdvihol osobu Jána Krstiteľa, ktorý pripravil cestu Mesiášovi a po splnení poslania sa stiahol zo scény. „Nikdy neviazal nikoho na seba. Otvoril dvere – staval druhých do Ježišových šľapají – a odišiel.“ To je znak pravého vychovávateľa.
vn en 17.01.2023
Miesto pre druhých

Ján Krstiteľ nás učí službe a slobode od pripútanosti a naviazanosti. Je prirodzené, že chceme byť vážení, oceňovaní, ale „služba zahŕňa nezištnosť, starostlivosť bez vlastných výhod, bez odmeny“.

Je to čnosť vstúpiť v správnom čase, upriamiť pozornosť a pohľad na Krista a potom ísť do ústrania a nechať, aby druhí zažili radosť zo stretnutia s Pánom.

Svätý Otec vraví, že je to nevyhnutné pre kňazov, ktorí majú kázať a sláviť sviatosti a tak privádzať veriacich k Ježišovi; pre rodičov, ktorí po obetavej výchove musia nechať svoje deti ísť vlastnou cestou, ale i pre priateľov a ostatných v spoločenstve.

Spýtajme sa s pápežom Františkom: Dávame miesto druhým? Nepripútavame si ich? Priťahujeme ich k sebe alebo k Ježišovi? Tešíme sa, že blížni idú svojou cestou a napredujú, nezávidíme im?

„Oslobodiť sa od vlastných želaní a ega je náročné, ale nevyhnutné na rast v duchu služby. Nech nám Panna Mária pomáha oslobodiť sa od naviazanosti, uvoľniť cestu Pánovi a dať priestor druhým.“

Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec pripomenul Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa slávi od 18. do 25. januára.

„Ďakujme, že nás Pán vedie k plnému spoločenstvu. Cesta k jednote je cesta synodálneho obrátenia v Cirkvi.“ Opätovne vyzval, aby sme nezabúdali „na sužovaný ukrajinský ľud a stáli blízko pri ňom s modlitbou“.