Narodeniny viery

V nedeľu 8. januára sme slávili Krst Pána. Svätý Otec pri poludňajšom príhovore požehnal všetky deti na svete, ktoré prijmú v týchto dňoch krst, a nás ostatných vyzval pripomenúť si dátum svojho krstu a sláviť ho, lebo sú to „narodeniny viery“.
VN SK 10.01.2023
Narodeniny viery

V príhovore sa pápež zameral na „podivuhodnú scénu, keď sa Ježiš po prvýkrát objavuje na verejnosti“. Evanjelista Matúš opisuje, ako sa ľudia dávali krstiť v Jordáne a zaväzovali sa obrátiť. V zástupe bol aj Ježiš.

„Prečo sa Boží Syn, ktorý bol bez hriechu, takto rozhodol?“ pýta sa Svätý Otec. „Lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Pápež František vysvetlil rozdiel medzi svetskou a Božou spravodlivosťou.

Kým tá ľudská udeľuje tresty, „Božia je oveľa väčšia. Pochádza z lásky, milosti, súcitu. Jej cieľom je znovuzrodenie a spása vinníka“.

Pán nás nechce karhať, ale zachraňovať, preto k  nám vystiera ruku. „Skutočná Božia spravodlivosť je milosrdenstvo.“ Aj my sme povinní uplatňovať takúto spravodlivosť v  našich vzťahoch.

Pozerajme na druhých „nie prísne, ale s milosrdenstvom; pomáhajme si; nerozdeľujme sa, ale deľme sa o všetko; nesme si navzájom bremená namiesto klebetenia“. Spýtajme sa sami seba: „Som učeníkom Ježišovej lásky alebo učeníkom klebiet?“

Skoncujme s klebetami, lebo „zabíjajú lásku, bratstvo, spoločnosť“. Po modlitbe Anjel Pána pápež František uistil všetky matky, ktoré pre vojnu stratili svoje deti, o svojich modlitbách a vyzval naďalej myslieť na Ukrajinu.

Zvlášť pozdravil Zbor anjelských hlasov z Betlehema, ktorý takto prináša „betlehemskú vôňu“. Hoci sa Vianočné obdobie skončilo, prinášajme vždy a všade so sebou vôňu Dieťaťa Ježiša.