Nasýť ma svojou prítomnosťou

Približne 20-tisíc veriacich sa napoludnie 19. júna, keď sa v Taliansku slávil prenesený sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, zhromaždilo na Námestí sv. Petra, aby sa zúčastnili na poludňajšej modlitbe Anjel Pána.
VN SK 21.06.2022
Nasýť ma svojou prítomnosťou

Svätý Otec František sa v úvodnom príhovore zamyslel nad príbehom z Lukášovho evanjelia, v ktorom Ježiš požehnal päť chlebov a dve ryby, lámal ich, učeníci ich rozdávali a „všetci sa nasýtili“ (porov. Lk 9, 17).

Zameral sa aj na Ježišovu prítomnosť v Eucharistii, ktorá je darom, sýtiacim mnohoraký duchovný hlad človeka, a  zároveň výzvou prinášať tento dar druhým. Podľa Svätého Otca je dôležité nielen najesť sa, ale sa aj zasýtiť a obe tieto potreby sa uspokojujú v Eucharistii.

„Keď adorujeme Kristovo telo a krv, prosme ho srdcom: Pane, daj mi každodenný chlieb, aby som mohol žiť; Pane, nasýť ma svojou prítomnosťou!“

Pápež František tiež vyjadril podporu obyvateľom Mjanmarska, ktoré sužuje ozbrojené násilie, a vyslovil osobný apel, „aby medzinárodné spoločenstvo nezabúdalo na obyvateľov Mjanmarska, aby sa rešpektovala ľudská dôstojnosť a právo na život, ako aj miesta kultu, nemocnice a školy“.

Spomenul aj 27 mučeníckych svedkov viery, ktorí boli blahorečení 18. júna v Španielsku. „Boli zabití z nenávisti k viere počas náboženského prenasledovania v Španielsku cez občiansku vojnu v minulom storočí.“

Na záver Svätý Otec opätovne povzbudil do solidarity s ukrajinským ľudom a oslovil každého veriaceho, aby sa zamyslel, akým spôsobom mu pomáha: „Modlím sa? Angažujem sa? Snažím sa porozumieť?“