Navštevujme starých a chorých

Starí ľudia trpia vytrácaním sa vecí z minulosti viac, než by sa tešili z príchodu vecí nových, upozornil pápež František počas generálnej audiencie.

VN SK 21.06.2022
Navštevujme starých a chorých

Počas generálnej audiencie 15. júna na Námestí sv. Petra pápež František požehnal pamätnú tabuľu venovanú pamiatke slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda, ktorá bude umiestnená pri hrobe sv. Cyrila v podzemí Baziliky sv. Klementa v Ríme. Tabuľu Svätému Otcovi predložil na požehnanie veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky (v strede) v sprievode cirkevného radcu veľvyslanectva Pavla Zvaru. Snímka: profimedia.sk

Vo svojej ďalšej katechéze o starobe Svätý Otec v  stredu 15. júna skonštatoval, že ak by boli starí ľudia v centre kolektívnej pozornosti, „povzbudilo by ich to plniť vzácnu službu vďačnosti voči Bohu“.

NÁVŠTEVA AKO LIEK

„Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala“ (Mk 1, 29 – 31).

Svätý Otec František prostredníctvom tohto úryvku z evanjelia poukázal na dôsledky choroby pre staršieho človeka. Pochybuje, neverí v uzdravenie a budúcnosť, stráca nádej.

Evanjeliová scéna z Kafarnauma, keď „Ježiš nenavštevuje tú chorú starenku sám, ale ide tam spolu so svojimi učeníkmi“, pomáha opäť dúfať. Kresťanské spoločenstvo sa totiž má starať o starých a chorých ľudí, a to aj prostredníctvom návštev.

PÁN DÁVA SILU SLÚŽIŤ

Každý život je vzácny. Ježiš uzdravoval bez rozdielu, vzkriesil a postavil na nohy mladé dievča, ktoré zomrelo, ale uzdravil i starú chorú ženu. Týmto gestom dal nielen učeníkom, ale i nám vedieť, že spása „komunikuje prostredníctvom pozornosti voči chorej osobe“.

Pápež opäť pripomenul kultúru vyraďovania, ktorá „likviduje starších ľudí, spoločensky ich vymazáva, akoby boli bremenom, ktoré treba niesť“. Považuje ju za zradu vlastnej ľudskosti. Starí ľudia majú mnoho skúseností, ktoré môžu odovzdať, „je v nich múdrosť života“.

Môžu nás veľa naučiť, „preto musíme učiť i deti, aby dbali o svojich starých rodičov a navštevovali ich“. Uzdravená žena z evanjelia, ktorá vstala a začala Ježiša s učeníkmi obsluhovať, tiež ukazuje, že „aj ako starí môžeme, ba musíme slúžiť spoločenstvu“.

Starí ľudia by mali podľa pápežových slov prekonávať pokušenie stiahnuť sa nabok, pretože „Pán ich nevyraďuje, neskartuje, naopak, opäť im dáva silu slúžiť“.

ÚTRAPY VOJNY AKO MUČENÍCTVO

Svätý Otec František nezabudol ani na vojnou sužovaný ukrajinský ľud: „Nezvyknime si žiť, akoby vojna bola vzdialenou vecou. Nech je naša spomienka, naše city, naše modlitby a naša pomoc vždy nablízku tomuto ľudu, ktorý tak veľmi trpí a ktorý znáša skutočné mučeníctvo.“

V závere generálnej audiencie pápež požehnal pamätnú tabuľu so slovenským textom venovanú pamiatke slovanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda, ktorú mu predložil veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky.

Tabuľa bude umiestnená pri hrobe svätého Cyrila v podzemí rímskej Baziliky svätého Klementa.