Nejsť cestou hnevu

Ježiš bol pevne rozhodnutý ísť do Jeruzalema, aj keď vedel, že ho tam čaká odmietnutie a smrť. „Je to rovnaké rozhodnutie, aké musíme urobiť, ak chceme byť Ježišovými učeníkmi.“ Takto nás vyzval Svätý Otec pri modlitbe Anjel Pána 26. júna. Jeho zamyslenie nad evanjeliom 13. cezročnej nedele si vypočulo približne dvadsaťtisíc veriacich.
VN SK 28.06.2022
Nejsť cestou hnevu

Pápež František ďalej hovoril o tom, čo máme urobiť, keď podobne ako Ježiš v samarijskej dedine narazíme na zatvorené dvere. Vtedy sa musíme zachovať ako on, teda nejsť „cestou hnevu, ale cestou pevného rozhodnutia ísť ďalej. Čo zďaleka neznamená tvrdosť, ale pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, a to bez čo i len najmenšieho poľavenia v úsilí konať dobro“.

Svätý Otec reagoval aj na aktuálne dramatické dianie vo svete a po spoločnej modlitbe povzbudil všetky zainteresované strany na prekonanie sociálnych nepokojov v Ekvádore.

„Som nablízku tomu ľudu a vyzývam všetky strany, aby sa vzdali násilia a extrémnych postojov. Len dialógom sa bude dať dosiahnuť sociálny zmier s osobitným zreteľom na marginalizované skupiny obyvateľstva a najchudobnejších, ale vždy s rešpektovaním práv všetkých a inštitúcií krajiny.“

Reagoval tiež na vraždu rehoľnej sestry Luisy Dell’Orto († 75) na Haiti, ktorá po lúpežnom prepadnutí podľahla zraneniam.

„Chcem vyjadriť svoju blízkosť príbuzným a spolusestrám Luisy Dell’Orto, malej sestry evanjelia Karola de Foucaulda, ktorá bola zavraždená v Port-au-Prince. Sestra Luisa tam žila dvadsať rokov a venovala sa službe deťom ulice. Zverujem jej dušu Bohu a modlím sa za haitský ľud, najmä za deti, aby mali pokojnejšiu budúcnosť, bez biedy a násilia.“