Panama a Svetové stretnutie mládeže

Svätý Otec sa na pravidelnej generálnej audiencii v stredu 30. januára podelil v katechéze o svoje zážitky a dojmy zo šesťdňovej apoštolskej cesty v Paname, z ktorej sa vrátil v pondelok 28. januára.
VN SK 31.01.2019
Panama a Svetové stretnutie mládeže

Svätý Otec František sa modlí so skupinkou kňazov na generálnej audiencii v stredu 30. januára. Snímka: profimedia.sk

„Pokiaľ budú nové generácie schopné povedať Bohu ,hľa, tu som′, pre svet bude existovať budúcnosť.“ To bola hlavná myšlienka príhovoru pápeža Františka veriacim počas generálnej audiencie v Aule Pavla VI.

Medzi pútnikmi z celého sveta nechýbali ani Slováci, konkrétne skupina z Univerzity Komenského v Bratislave.

Otcovia a matky hrdí na svoje deti
Generálnu audienciu otvoril úryvok z Evanjelia podľa Lukáša s mottom panamských Svetových dní mládeže.

„Mária povedala: ,Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.′ Anjel potom od nej odišiel. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji“ (Lk 1, 38 - 39).

V Paname, kam pápež František zavítal v stredu 23. januára kvôli Svetovým dňom mládeže, sa stretol so srdečným privítaním – ako u autorít krajiny, tak aj u zástupov veriacich, ktorí ho sprevádzali na každom kroku.

Ako uviedol počas generálnej audiencie, jeden z najsilnejších dojmov z návštevy bol preňho pohľad na matky a otcov, ktorí s hrdosťou dvíhali svoje deti, aby ich požehnal.

„Keď prechádzal papamobil, všetci mali v rukách deti. Dvíhali ich, akoby hovoriac: Hľa moja pýcha, hľa moja budúcnosť! A ukazovali svoje deti. Bolo ich skutočne veľa.

Otcovia a matky hrdí na svoje deti. Pomyslel som si: Koľko dôstojnosti je v tomto geste a aké je veľavravné pre demografickú zimu, ktorú zažívame v Európe! Pýchou ich rodín sú deti. Istotou do budúcnosti sú deti. Demografická zima, byť bez detí, je tvrdá vec!“

Domorodí obyvatelia
Aj keď hlavným motívom pápežovej cesty do Panamy boli SDM, Svätý Otec tu absolvoval aj iné stretnutia.

Prihovoril sa štátnym autoritám a diplomatickému zboru, stretol sa s biskupmi Strednej Ameriky, vo väzení pre maloletých spovedal a slávil kajúcnu liturgiu, pri svätej omši so zasvätenými a s kňazmi posvätil oltár miestnej katedrály a navštívil aj charitatívny domov pre mladých trpiacich na AIDS.

Nakoniec sa stretol aj s 15-tisíc dobrovoľníkmi.

Svetovým dňom mládeže predchádzalo stretnutie mladých pochádzajúcich z radov domorodcov a stretnutie Afroameričanov, pripomenul Svätý Otec.

„Je to pekné gesto: mali päťdňové stretnutie – mladí domorodci a potomkovia Afričanov. V tom regióne je ich veľa. Oni otvorili dvere Svetovým dňom mládeže.

A toto bola dôležitá iniciatíva, ktorá ešte lepšie ukázala mnohorakú tvár Cirkvi v Latinskej Amerike: Latinská Amerika je plná miešancov. Následne s príchodom skupín z celého sveta sa vytvorila jedna veľká symfónia tvárí a jazykov, ktorá je typická pre túto udalosť.

Vidieť všetky tie zástavy viať pohromade a tancovať v rukách mladých plných radosti zo vzájomného stretnutia, je prorockým znamením, znamením idúcim proti prúdu dnešnej smutnej tendencie, ktorá sa uberá ku konfliktným nacionalizmom, ktoré dvíhajú múry a uzatvárajú sa pred univerzálnosťou, pred stretnutím národov. Je to znamením, že mladí kresťania sú vo svete kvasom pokoja.“ 

Rád sa modlím krížovú cestu
Tohtoročné SDM v Paname mali mariánsky charakter, ich témou bolo Máriino fiat: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38), pripomenul pápež a skonštatoval:

„Pokiaľ budú nové generácie schopné povedať Bohu ,hľa, tu som′, pre svet bude existovať budúcnosť.“

Jednou z tradičných súčastí SDM je pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa pápež modlil spolu s mladými v piatok večer. Svätý Otec sa pútnikom zídeným na generálnej audiencii zveril s malým tajomstvom:

„S niečím sa vám zverím: veľmi rád sa modlím krížovú cestu, pretože to znamená kráčať s Máriou za Ježišom. A aby som sa ju mohol pomodliť v ktorejkoľvek chvíli, vždy so sebou nosím vreckovú krížovú cestu, ktorú mi darovala jedna veľmi apoštolská osoba v Buenos Aires.

A keď mám čas, vezmem ju do ruky a modlím sa krížovú cestu. Aj vy sa modlite krížovú cestu, pretože to znamená nasledovať Ježiša s Máriou na krížovej ceste, kde za nás, za naše vykúpenie dal svoj život.

Pri krížovej ceste sa učíme trpezlivej, tichej a konkrétnej láske. V Paname mladí niesli spolu s Ježišom a Máriou ťažobu podmienok mnohých trpiacich bratov a sestier Strednej Ameriky a celého sveta. Medzi nimi sú mnohí mladí, ktorí sú obeťami rozličných foriem otroctva a chudoby.“

Mladí sú dneškom
Vrcholnými udalosťami SDM bola sobotná vigília a nedeľná záverečná svätá omša SDM. Svätý Otec mladých pochválil, že vedeli byť nielen preniknutí entuziazmom, ale pri eucharistickej adorácii dokázali aj zotrvať v tichu a načúvaní.

Pápež pri týchto stretnutiach nazval Máriu takzvaným „influencerom“, pretože viac než ktokoľvek iný ovplyvnila dejiny sveta. Mladým Svätý Otec zároveň zdôraznil ich povolanie žiť evanjelium dnes.

„Pretože mladí nie sú len ,zajtrajškom′, nie, sú dneškom pre zajtrajšok. Nie sú len niečím ,zatiaľ′, ale sú dneškom, sú súčasnosťou Cirkvi a sveta. A apeloval som tiež na zodpovednosť dospelých, aby novým generáciám nechýbala práca, komunita a rodina.“

Svätý Otec svoju katechézu zakončil želaním: „Nech rodina Cirkvi, v Paname i na celom svete, čerpá z Ducha Svätého vždy novú plodnosť, aby na zemi napredovala a šírila sa púť mladých učeníkov Ježiša Krista.“