Podporujme kultúru nezištnosti

„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10, 8) – tieto slová z Matúšovho evanjelia sú témou posolstva pápeža Františka k 27. svetovému dňu chorých, ktorý Cirkev každoročne slávi 11. februára.
kbs .sk 31.01.2019
Podporujme kultúru nezištnosti

Pápež František v texte posolstva vyzdvihuje sv. Matku Terezu z Kalkaty ako vzor lásky k blížnemu.

„Svätá Matka Tereza nám pomáha pochopiť, že jediným kritériom nášho konania musí byť nezištná láska k všetkým, bez ohľadu na jazyk, národnosť či náboženstvo.“

Svätý Otec vyzdvihuje v posolstve aj činnosť dobrovoľníkov, ktorí presvedčivo žijú spiritualitu dobrého Samaritána. Povzbudzuje ich, aby boli aj naďalej znakom prítomnosti Cirkvi v sekularizovanom svete.

„Dobrovoľník je nezištným priateľom, ktorému možno zveriť myšlienky i pocity. Tým, že chorého počúva, vytvára pre neho podmienky, aby sa z pasívneho prijímateľa liečby stal aktívny subjekt a protagonista vo vzťahu, ktorý mu môže navrátiť nádej a pozitívne ho naladiť na prijatie terapie.“

Posolstvo otvára ďalšiu dôležitú tému a tou je nezištnosť.

„Katolícke zariadenia sú povolané stelesňovať zmysel daru, nezištnosti a solidarity ako odpoveď na logiku zisku za každú cenu, dávania a recipročného dostávania, bezohľadného vykorisťovania.

Povzbudzujem vás všetkých na rôznych úrovniach, aby ste podporovali kultúru vďačnosti a daru. Katolícke zdravotnícke inštitúcie nesmú prepadnúť čisto podnikovému zmýšľaniu, ale musia sa starať viac o liečenie človeka než o svoj zisk,“ uvádza v posolstve Svätý Otec.

V tomto roku sa bude Svetový deň chorých osobitne sláviť v indickej Kalkate. Pápeža tam bude ako osobitný vyslanec zastupovať kardinál Patrick D´Rozario, arcibiskup Dháky v Bangladéši.