Ranný pútnik prosil o uzdravenie kamenných sŕdc

V stredu 8. decembra, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, pápež František sa ako pútnik skoro ráno vybral na Španielske námestie, kde sa pomodlil pred sochou Immaculaty za obyvateľov Ríma a za trpiacich ľudí na celom svete.
TK KBS 14.12.2021
Ranný pútnik prosil o uzdravenie kamenných sŕdc

Svätý Otec si Pannu Máriu na Španielskom námestí v Ríme uctil položením košíka s bielymi ružami k soche Immaculaty. Snímka: profimedia.sk

O 6.15 hodine, keď Svätý Otec prišiel na Španielske námestie, hasiči práve zdobili bronzovú sochu Panny Márie, Nepoškvrneného počatia, kvetinovým vencom. Okrem nich boli svedkami pápežovej rannej púte iba obyvatelia tejto rímskej štvrte v oknách svojich príbytkov a niekoľko fotografov.

Pod sochou z roku 1857 pápež František zotrval niekoľko minút v modlitbe so zopätými rukami. Pannu Máriu prosil o príhovor za vyliečenie chorých, uzdravenie pre národy, ktoré ťažko trpia pre vojny a klimatickú krízu, a tiež aby zmäklo kamenné srdce tých, čo stavajú múry, aby od seba oddialili bolesť druhých.

Svätý Otec si Pannu Máriu uctil položením košíka s bielymi ružami. Potom podobný košík plný bielych ruží odniesol aj k milostivej mariánskej ikone Salus populi romani v Bazilike Santa Maria Maggiore, kde takisto zotrval v tichu, v súkromnej modlitbe. Po siedmej hodine ráno sa vrátil do Vatikánu