Stretávajte sa s ľuďmi

Poď a uvidíš!“ (Jn 1, 46). Toto biblické motto si zvolil Svätý Otec pre svoje posolstvo k Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov na rok 2021.
VN SK 10.05.2021
Stretávajte sa s ľuďmi

Zamýšľa sa v ňom nad zásadne dôležitým rozmerom žurnalistiky a médií, ktorým je priamy kontakt s človekom v jeho životnej situácii. Pracovníkov médií vyzýva „komunikovať, stretávajúc sa s ľuďmi tam, kde sú, a takými, akí sú“.

Pápež František poukazuje na negatívnu tendenciu, keď sa práca médií neraz zvrháva na kopírovanie „palácových autoreferenčných informácií“ a ubúda reportážnych a investigatívnych príspevkov, práve takých, ktoré v priamom kontakte s realitou prinášajú niečo nové a obohacujúce.

Aby médiá, ktoré majú slúžiť človeku, takto nestrácali na kvalite, Svätý Otec pozýva inšpirovať sa odkazom a výzvou evanjeliového rozprávania o Ježišovom stretnutí s prvými učeníkmi.

Všetkých, ktorých spája novinárske povolanie a práca v médiách, od redaktorov cez reportérov, režisérov, strihačov až po kameramanov, pápež František povzbudzuje komunikovať a stretávať sa s ľuďmi.

Svoje pozvanie Svätý Otec František vkladá do slov modlitby: „Pane, nauč nás vychádzať zo seba samých a vykročiť k hľadaniu pravdy. Nauč nás ísť a vidieť, nauč nás počúvať, aby sme v sebe nepestovali predsudky, aby sme nerobili urýchlené závery.

Nauč nás ísť tam, kam nikto nechce ísť, nájsť si čas nato, aby sme pochopili, sústredili sa na to podstatné, aby sme sa nedali rozptyľovať zbytočnosťami a aby sme dokázali odlíšiť klamné zdanie od pravdy.“