Svätí inšpirujú na vzájomný dialóg

Pápež František pri poludňajšej modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná v nedeľu 15. mája v súvislosti s kanonizáciou desiatich nových svätých vyslovil želanie, nech títo „svätí inšpirujú na celostné riešenia, na dialóg, najmä v srdciach a mysliach tých, ktorí zastávajú veľmi zodpovedné pozície a sú povolaní byť protagonistami mieru, a nie vojny“, a to predovšetkým teraz, keď sa vo svete „zväčšujú vzdialenosti a narastá napätie“.
VN SK 17.05.2022
Svätí inšpirujú na vzájomný dialóg

Na zaplnenom Námestí svätého Petra pred približne 50-tisíc veriacimi z celého sveta Svätý Otec František pozdravil oficiálne delegácie z jednotlivých štátov, medzi nimi i talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu, a zároveň sa poďakoval všetkým kardinálom, biskupom, kňazom, rehoľníkom a celému Božiemu ľudu, ktorý sa zúčastnil na kanonizácii desiatich osobností Katolíckej cirkvi.

Skonštatoval, že „je dobré vidieť, že títo svätci svojím evanjeliovým svedectvom podporili duchovný a sociálny rast svojich národov“, a teraz je ešte potrebné „obrátiť sa k Panne Márii, aby nám pomohla radostne napodobniť príklad nových svätých“.

Po skončení mariánskej modlitby prišiel Svätý Otec František osobne pozdraviť jednotlivých prelátov, ktorí s ním na námestí koncelebrovali slávnostnú svätú omšu.

Následne sa na bielom džípe vydal pozdraviť všetkých veriacich a pútnikov zhromaždených na Svätopeterskom námestí i priľahlých cestách a odtiaľ zamieril na Námestie Pia XII., kde ho dav vítal spevom a potleskom. Tam potom bozkával a požehnával deti, ktoré mu na rukách prinášala ochranka.