Svätí nerobia zázraky, iba Božia milosť

Pri spoločenstve svätých ide o vzájomné puto živých i zosnulých členov Cirkvi, ktorí sú spojení v Kristovi ako údy jeho mystického tela – vysvetlil pápež František v katechéze počas generálnej audiencie 2. februára v Aule Pavla VI.
VN SK 08.02.2022
Svätí nerobia zázraky, iba Božia milosť

Na generálnu audienciu prišli Svätého Otca Františka pozdraviť aj slovenskí pútnici v krojoch. Snímka: profimedia.sk

Svätý Otec sa v katechéze venoval úcte k svätým. „Neraz môže kresťanstvo upadnúť do foriem zbožnosti, ktoré odrážajú skôr pohanskú než kresťanskú mentalitu.

Základný rozdiel spočíva v skutočnosti, že naša modlitba a zbožnosť veriaceho ľudu sa nezakladajú na dôvere v nejakého človeka, v nejaký obraz alebo nejaký predmet, aj keď vieme, že sú posvätné,“ vysvetlil pápež František.

„Dokonca i keď sa plne zverujeme do príhovoru niektorého svätého alebo ešte viac do príhovoru Panny Márie, naša dôvera má hodnotu len vo vzťahu ku Kristovi. Svätí nerobia zázraky, ale jedine Božia milosť, ktorá účinkuje cez nich. V tomto treba mať jasno.

Sú ľudia, čo povedia: ,Ja neverím v Boha, ale verím v tohto svätého.‘ To je pomýlené. Svätý je prostredníkom, ktorý za nás oroduje.“ V odpovedi na otázku, čo je teda „spoločenstvo svätých“, pápež František použil slová z Katechizmu Katolíckej cirkvi: „Spoločenstvo svätých je práve Cirkev.“

Podľa slov Svätého Otca to neznamená, že Cirkev je vyhradená pre dokonalých. „Cirkev je spoločenstvo zachránených hriešnikov. Naša svätosť je plodom Božej lásky zjavenej v Kristovi, ktorý nás posväcuje tým, že nás miluje v našej biede a zachraňuje nás z nej.“

Svätý Otec veriacich vyzval, aby skutočne vnímali druhých ľudí ako svojich bratov a sestry. „Radosť a bolesť, ktoré sa týkajú môjho života, sa vzťahujú na všetkých, rovnako ako radosť a bolesť, ktoré sa týkajú života brata a sestry po našom boku, sa vzťahujú aj na mňa.

V tomto zmysle aj hriech jednotlivca vždy ovplyvňuje všetkých a láska každého jednotlivca ovplyvňuje všetkých. Toto puto je také silné, že ho nemôže pretrhnúť ani smrť.

V tomto zmysle vzťah priateľstva, aký si môžem budovať s bratom alebo so sestrou po mojom boku, si môžem vytvoriť aj s bratom alebo so sestrou, ktorí sú v nebi.“ Pápež vyzdvihol vzťah s našimi priateľmi v nebi.

„Vďaka spoločenstvu svätých vždy cítime, že sú nám blízki svätí muži a sväté ženy, ktorí sú našimi patrónmi, napríklad podľa mena, ktoré nosíme, podľa miesta, kde žijeme, ale aj z úcty osobného charakteru.

Úcta k svätým nie je čosi magické, nie je to povera. Je to jednoducho zhovárať sa s bratom, so sestrou, ktorí sú pred Bohom, ktorí viedli spravodlivý a svätý život a sú teraz u Boha.“

Svätý Otec František na záver katechézy predniesol modlitbu k sv. Jozefovi, ktorú sa modlieva každý deň už vyše 40 rokov: „Slávny patriarcha svätý Jozef, ktorého moc vie urobiť nemožné možným, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkostí a ťažkostí.

Vezmi pod svoju ochranu veľmi vážne a náročné situácie, ktoré ti zverujem, aby mali šťastné riešenie. Môj milovaný otec, vkladám do teba všetku svoju dôveru. Nech sa nehovorí, že som ťa vzýval nadarmo, a keďže ty u Ježiša a Márie môžeš všetko, ukáž mi, že tvoja dobrota je rovnako veľká ako tvoja moc.“