Tajomstvo Kristovej príťažlivosti

Svätý Otec František sa v nedeľu 3. júna pomodlil napoludnie mariánsku modlitbu Anjel Pána s pútnikmi na Svätopeterskom námestí.
03.06.2018
Tajomstvo Kristovej príťažlivosti

Svätý Otec František sa v nedeľu 3. júna pomodlil napoludnie mariánsku modlitbu Anjel Pána s pútnikmi na Svätopeterskom námestí. V príhovore pred modlitbou sa vrátil k sviatku Božieho tela.

„Zakaždým, keď slávime Eucharistiu, skrze túto sviatosť, ktorá je taká jednoduchá, no zároveň taká majestátna, zakúšame Novú zmluvu, ktorá vytvára plnosť spoločenstva medzi Bohom a nami. Ako zúčastnení na tejto zmluve, hoci malí a úbohí, spolupracujeme na budovaní dejín, tak ako ich túži mať Boh.

Každá eucharistická slávnosť, zatiaľ čo predstavuje akt verejného kultu Boha, odkazuje na život a konkrétne udalosti našej existencie. Keď sa živíme telom a krvou Krista, pripodobňujeme sa mu, dostáva sa do nás jeho láska, ale nie preto, aby sme ju žiarlivo udržiavali v nás, ale aby sme ju mohli zdieľať s ostatnými. Táto logika je zapísaná v Eucharistii.

Prijímame do seba jej lásku a zdieľame ju s ostatnými. Toto je logika Eucharistie. Počas nej totiž kontemplujeme Ježiša v lámanom a dávanom chlebe, v krvi vyliatej pre našu spásu. Predstavuje prítomnosť, ktorá v nás ako oheň spaľuje egoistické správanie, očisťuje nás od sklonu dávať iba vtedy, keď sme dostali, a rozohňuje v nás túžbu stať sa tiež, v jednote s Ježišom, lámaným chlebom a krvou vylievanou za našich bratov.

Preto je slávnosť Corpus Domini tajomstvom Kristovej príťažlivosti i premeny v neho. Je tiež školou konkrétnej, trpezlivej a obetavej lásky - ako Ježiš na kríži. Učí nás stať sa viac ústretovými a ochotnými voči tým, čo hľadajú pochopenie, pomoc, povzbudenie, čo sú odsúvaní na okraj a sami.“