V Bohu je staroba i novosť

Svedectvo viery, podané starými ľuďmi, je dôveryhodné a zasieva život, ktorý nemôže nik zničiť.
VN SK 23.08.2022
V Bohu je staroba i novosť

Na záver generálnej audiencie vznikla úsmevná situácia, keď malý chlapček pribehol na pódium k pápežovi Františkovi. Snímka: profimedia.sk

Svätý Otec v stredu 17. augusta počas generálnej audiencie upriamil pozornosť najmä na úlohu starých ľudí vo vydávaní svedectva o viere a ľudskosti pred deťmi a opäť nezabudol ani na vojnou trápenú Ukrajinu.

V zaplnenej Aule Pavla VI. boli prítomní aj pútnici zo Slovenska, ktorí o sebe dali vedieť prevesením slovenskej vlajky cez predné zábradlie.

JA SOM PRVÝ A POSLEDNÝ

Na úvod katechézy zaznel úryvok z Knihy proroka Daniela o bielovlasom Starcovi dní, ktorý zasadol na ohnivý trón. Evokuje nám „tajomnú a zároveň žiarivú víziu Boha“.

Túto scénu možno porovnať s podobenstvom z knihy Zjavenie apoštola Jána, v ktorom sa zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus vizionárovi zjavuje ako Mesiáš, kňaz a kráľ, večný, vševediaci a nemenný (porov. Zjv 1, 12 – 15), a zároveň ho upokojuje: „Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov“ (Zjv 1, 17 – 18).

Podľa pontifika nám toto prelínanie symbolov pomôže lepšie pochopiť súvislosť zjavenia Boha, ktoré nás upokojuje a dáva nám istotu, s kolobehom života a Božou vládou nad stvoreným svetom.

SYMBOL VEČNEJ EXISTENCIE

Vízia totiž „vyvoláva dojem energie a sily, vznešenosti, krásy a pôvabu“, avšak v protiklade s ním sú vlasy zjaveného Boha snehobiele. Symbolizujú veľmi dlhý čas, večnú existenciu.

Starec dní je starý ako celé ľudstvo, teda „môžeme povedať, že v Bohu je akoby staroba“, no zároveň je aj nový, pretože je večný, stále sa obnovuje, „vždy nám prichádza v ústrety, každý deň osobitným spôsobom, pre ten konkrétny moment, pre nás“.

ODOVZDANIE ŠTAFETY

Vydávanie svedectva považuje pápež František za to najhlavnejšie na starobe. „Staroba musí vydávať deťom svedectvo o ich požehnaní: spočíva v ich vovádzaní do tajomstva smerovania k životu, ktorý nik nemôže zničiť. Dokonca ani smrť. Vydávať svedectvo viery pred dieťaťom je zasievaním tohto života.“

Len starí ľudia dokážu mladým podať svedectvo tak autenticky, nežne a dojímavo, vďaka čomu je vždy dôveryhodné. Preto je podľa Svätého Otca „bolestné a škodlivé vidieť, ako sa jednotlivé vekové obdobia života chápu ako oddelené svety, súperiace navzájom, z ktorých sa každý snaží žiť na úkor toho druhého“.

Budúcnosť pápež František vidí v dialógu a odovzdaní štafety medzi starými a mladými: „Spojenectvo seniorov a detí zachráni ľudskú rodinu.“ Preto je dôležité, aby sa toto puto neprerušilo.

NAPÄTIE I ÚSMEVY

Počas audiencie sa o napätie postarala náhla nevoľnosť člena Švajčiarskej gardy stojaceho na pódiu, ktorý odpadol, vyžiadala si aj rýchlu pomoc prítomných.

Na záver sa však opäť uvoľnila atmosféra vďaka úsmevnej situácii, keď malý chlapček pribehol na pódium a počas modlitby Otče náš a záverečného apoštolského požehnania stál pri Svätom Otcovi Františkovi a uprene na neho hľadel.

Ten ho pohladil a dodal: „Práve dnes sme hovorili o dialógu medzi seniormi a deťmi... Je odvážny, no nie?“