Venujme sa bratom

Na vatikánskom námestí sa v nedeľu 25. októbra zhromaždilo napoludnie niekoľko stoviek veriacich. Pred modlitbou Anjel Pána sa im Svätý Otec prihovoril z okna Apoštolského paláca a ponúkol zamyslenie nad evanjeliovým úryvkom, v ktorom Ježiš hovorí, ktoré prikázanie je najväčšie.
VN SK 26.10.2020
Venujme sa bratom

„Ježiš stanovuje dva kľúčové body pre veriacich všetkých čias, dva zásadne dôležité body pre náš život. Prvým je, že morálny a náboženský život sa nemôže zúžiť na úzkostlivú a silenú poslušnosť.

Sú totiž ľudia, ktorí sa snažia plniť prikázania spôsobom upätým či sileným, no Ježiš nám dáva pochopiť, že morálny a náboženský život nemožno redukovať na úzkostlivú a silenú poslušnosť, ale jeho princípom musí byť láska.

Druhým kľúčovým bodom je, že láska musí byť nasmerovaná súčasne a neoddeliteľne voči Bohu i voči blížnemu. Toto je jedna zo základných novôt Ježišovho učenia a dáva nám porozumieť, že nejde o pravú lásku k Bohu, ak sa nevyjadruje v láske k blížnemu; a zároveň že láska k blížnemu nie je pravá, ak nečerpá zo vzťahu s Bohom.

Láska k Bohu sa vyjadruje najmä v modlitbe, zvlášť v adorácii. Veľmi zanedbávame adorovanie Boha.

A láska k blížnemu, ktorá sa tiež volá bratská láska, znamená byť blízko, počúvať, podeliť sa, starať sa o druhého. Koľkokrát sa nemáme k tomu, aby sme druhého vypočuli, lebo nás nudí alebo nás oberá o čas, alebo aby sme ho sprevádzali v jeho bolestiach, v jeho skúškach.

Vždy si ale nájdeme čas na klebety, vždy! Nemáme čas na potešovanie skľúčených, no na pletky máme času dosť. Dajme pozor!“