Verte!

Svätý Otec František sa na 5. pôstnu nedeľu 29. marca modlil s veriacimi modlitbu Anjel Pána prostredníctvom priameho prenosu. Pápež vyzval svet reagovať na krízu pandémie COVID-19 ukončením vojen na celom svete, ako to žiada generálny tajomník OSN. Svätý Otec apeloval aj na solidaritu s väzňami a inými zvlášť ohrozenými skupinami.
VN SK 30.03.2020
Verte!

Svätý Otec sa aj naďalej modlí modlitbu Anjel Pána osamote v apoštolskom paláci. Snímka: profimedia.sk

V krátkej katechéze sa zamyslel nad evanjeliovým úryvkom o vzkriesení Lazára.

„Ježiš sa dáva vidieť ako Pán života, ako ten, ktorý dokáže darovať život i mŕtvym. Tu hmatateľne vnímame, že Boh je život a dáva život, no preberá na seba tragédiu smrti.

Ježiš mohol zabrániť smrti svojho priateľa Lazára, no chcel sám osobne niesť našu bolesť zo smrti druhých ľudí, no najmä chcel ukázať Božiu vládu nad smrťou.

V tomto evanjeliovom úryvku vidíme, že viera človeka a Božia všemohúcnosť, všemohúcnosť Božej lásky, sa vzájomne hľadajú a nakoniec sa aj stretnú. Je to ako obojsmerná cesta; viera človeka a všemohúcnosť Boha sa hľadajú a nakoniec sa stretajú.

Vidíme to vo zvolaní Marty a Márie a všetkých nás spolu s nimi: Keby si bol býval tu! A Božou odpoveďou nie je nejaká prednáška. Nie. Božou odpoveďou na problém smrti je Ježiš: Ja som vzkriesenie a život. Verte!

Uprostred náreku naďalej verte, aj keby sa zdalo, že smrť zvíťazila. Odvaľte kameň zo svojich sŕdc! Nechajte, aby Božie Slovo opäť vnieslo život tam, kde je smrť.

Aj dnes nám Ježiš opakuje: Odvaľte kameň. Boh nás nestvoril pre hrob; stvoril nás pre život - krásny, dobrý, radostný. Sme teda povolaní, aby sme odvalili kamene všetkého, čo páchne smrťou: napríklad pretvárka v žití viery je smrť; deštruktívna kritika voči druhým je smrť; urážka a ohováranie sú smrť; odsúvanie chudobných na okraj je smrť.“