Vrátiť sa k prameňu prvej lásky

Vo Vatikáne si pripomenuli 60. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu. Svätý Otec František, ktorý predsedal 11. októbra v Bazilike svätého Petra eucharistickej slávnosti, pri tejto príležitosti na pozadí Ježišových slov „Miluješ ma? Pas moje ovce!“ predstavil tri pohľady na Cirkev.

VN CZ 19.10.2022
Vrátiť sa k prameňu  prvej lásky

„Miluješ ma?“ To je otázka, ktorú „Pán dáva Cirkvi aj dnes“. Koncil podľa pápeža Františka ukazuje Cirkvi smer, „aby sa vrátila k prameňu prvej lásky; aby oživila svoju lásku a znovuobjavila samu seba ako Boží ľud, živý chrám Ducha Svätého“. Svätý Otec vyzýva pýtať sa, či vychádzame z Boha. Upozorňuje, že často máme tendenciu vychádzať zo svojho ega viac než z Božieho pohľadu. To je pohľad zhora, pohľad „zamilovanými Božími očami“.

„Pas!“ predstavuje zlomový moment nielen pre Petra, ale i pre nás. „Z rybára, ktorý je navrchu, sa stáva pastier uprostred stáda,“ hovorí pápež. „Pastier ide pred ľudom a ukazuje mu cestu, je uprostred ľudí ako jeden z nich a kráča za stádom, aby bol nablízku tým, ktorí idú pomalšie.“ To je druhý pohľad. Byť medzi ľuďmi, slúžiť a ohlasovať evanjelium. „Koncil nás učí nepodľahnúť pokušeniu uzavrieť sa do ohrady svojho pohodlia, ale zostúpiť do údolia a byť riečiskom milosrdenstva.“

„Moje ovce.“ František zdôrazňuje, že Ježiš nikoho nevylučuje. Všetkých miluje a všetkých nazýva svojimi. „Dobrý pastier chce, aby bolo stádo jednotné.“ To je tretí pohľad. Pohľad celku. „Všetci sme Božie deti a bratia a sestry,“ pripomína hlava Katolíckej cirkvi, preto „prekonajme rozpory a zachovajme spoločenstvo.“

Tak budeme môcť ako Peter povedať: „Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“