Vstúpme na cestu obrátenia

Svätý Otec František sa prihovoril 45-tisíc veriacim pred modlitbou Anjel Pána na Druhú adventnú nedeľu 9. decembra. Námestie sv. Petra už zdobí vianočný smrek a umelecký betlehem, ktorý sochári vytvorili z piesku.
VN SK 10.12.2018
Vstúpme na cestu obrátenia

Vo Vatikáne je už inštalovaná vianočná výzdoba. Snímka: profimedia.sk

V krátkej katechéze pápež rozvíjal myšlienku, ako má vyzerať očakávanie narodenia Spasiteľa vydať sa na cestu obrátenia.

„Na prípravu cesty prichádzajúcemu Pánovi je potrebné si uvedomiť požiadavky toho obrátenia, ku ktorému nás Ján Krstiteľ vyzýva. Aké požiadavky obrátenia to sú?

Predovšetkým máme odstrániť preliačiny spôsobené chladným prístupom a ľahostajnosťou a otvoriť sa ostatným takým istým prístupom ako Ježiš, teda srdečnosťou a bratskou pozornosťou, ktorá na seba berie potreby blížneho.

Nemôžeme mať s blížnymi láskavé a bratské vzťahy, ak sú deravé - takisto ako sa nedá ísť po ceste plnej dier. Žiada si to zmenu prístupu a dbať pritom osobitne o tých najnúdznejších.

Ďalej treba urovnať mnohé drsné hrany pochádzajúce z namyslenosti a pýchy. Veľa ľudí, možno bez toho, aby si to uvedomovali, je pyšných, nevľúdnych, nemá srdečný vzťah k iným.

Treba to prekonať konkrétnymi skutkami na udobrenie sa s našimi bratmi a sestrami, prosbou o odpustenie našich vín. Nie je ľahké sa zmieriť. Vždy sa čaká, kto urobí prvý krok. Pán nám v tom pomôže, ak je v nás dobrá vôľa.

Obrátenie je totiž úplné len vtedy, ak privádza k pokornému uznaniu si našich pochybení, našich neverností a zlyhaní. Premýšľajme, každý z nás: Ako môžem zmeniť niečo v mojom prístupe, aby som tak pripravil cestu Pánovi?

Nech nám Panna Mária pomáha pripravovať deň čo deň cestu Pánovi, počínajúc od nás samých, a s pevnou trpezlivosťou rozsievať okolo nás semiačka pokoja, spravodlivosti a bratstva.“