Žil a zomrel s Afrikou na perách

„Africké národy sa zmocnili môjho srdca, ktoré žije len pre nich,“ vyznal svätý Daniel Comboni vo svojich Spisoch. Pápež František ho v stredajšej katechéze predstavil ako horlivca zaľúbeného do Boha a ľudí.
Monika Šimoničová Vatican News 26.09.2023
Žil a zomrel s Afrikou na perách

Na generálnej audiencii sa zúčastnilo vyše šesťsto Slovákov. Početné zastúpenie mali príslušníci Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, okrem nich prišli Svätého Otca pozdraviť aj veriaci z viacerých farností i mladí študenti z Trnavy. Snímka: profimedia.sk

Na vatikánskom námestí viali v stredu 20. septembra stovky slovenských vlajok. Značné zastúpenie mali príslušníci Ordinariátu OS a OZ SR na čele s biskupom Františkom Rábekom, ktorí tento rok oslavujú 20. výročie svojho založenia.

Okrem nich prišli aj skupiny veriacich z farnosti Kamenica nad Cirochou, Kračúnovce, Ľubotice, skupina mladých z Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha v Trnave a Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury v Trnave.

Svätý Otec osobitne pozdravil slovenských pútnikov a príslušníkov ordinariátu: „Prajem vám všetkým, aby ste boli odvážnymi svedkami evanjelia v konkrétnom prostredí, kde žijete a pracujete. S radosťou žehnám vás, vašu službu a vašich blízkych vo vašej vlasti.“

APOŠTOL A PROROK

V príhovore sa pápež zameral na osobnosť svätého Daniela Comboniho, horlivého apoštola Afriky a proroka misie. Vyzdvihol jeho evanjeliový zápal a citoval jeho slová o láske k africkému ľudu: „Zmocnil sa môjho srdca, ktoré bije len preň. Najšťastnejší z mojich dní bude, keď zaň budem môcť položiť život. Zomriem s Afrikou na perách.“

Niečo také dokáže vyjadriť len človek, ktorý miluje Boha a ľudí. V kontexte otroctva ľuďom pripomínal, že „Ježiš vyzdvihol dôstojnosť každej ľudskej bytosti a odhalil falošnosť každého otroctva“. Svätý Otec opäť zdôraznil, že Afrika nie je baňa, ktorú máme vykorisťovať a drancovať. „Prestaňte Afriku dusiť!“

ZACHRÁNIŤ AFRIKU AFRIKOU

Hoci Daniel Comboni miloval svoje misie, zo zdravotných dôvodov musel na čas odísť. „Po určitom čase pocítil, že ho Pán inšpiroval novým spôsobom evanjelizácie.“ Daniel to vyjadril slovami „zachrániť Afriku Afrikou“. Bolo to niečo silné, čo mu pomohlo obnoviť misionárske nadšenie.

„Želal si, aby sa všetci kresťania stali protagonistami evanjelizačnej činnosti.“ Preto podporoval miestnych kňazov, katechétov, vyzdvihol úlohu rodín a žien, miestnu kultúru, umenie. Presadzoval rozvoj zvnútra misie.

KRISTOVA LÁSKA

Odkiaľ čerpal silu a zápal? „Z Kristovej lásky,“ odpovedá Svätý Otec. Jeho zdrojom bola láska a „horlivosť prijať utrpenie druhých za svoje“. Misie sú také náročné, že „nemôžu žiť z patiny, z pokrytecky pokrivených subjektov plných sebectva, ktoré sa nestarajú o dobro a obrátenie duší, ako by mali“.

Svätý Daniel Comboni ako dobrý pastier hľadal stádo a obetoval sa zaň. Staval sa proti vylúčeniu a ľahostajnosti. „Jeho svedectvo akoby opakovalo nám všetkým mužom a ženám Cirkvi: Nezabúdajte na chudobných, milujte ich, pretože v nich je prítomný Ježiš, ktorý čaká na vzkriesenie. Nezabúdajte na chudobných, pretože oni nám môžu otvoriť brány neba.“