Žime vzťah s Kristom a bratmi

Svätý Otec František sa v príhovore pred modlitbou Anjel Pána 22. augusta venoval nedeľným liturgickým čítaniam. Pápež sa zameral na slová Ježišových učeníkov: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ (Jn 6, 60).
VN SK 23.08.2021
Žime vzťah s Kristom a bratmi

„Pristavme sa pri postoji človeka, ktorý sa stiahne a rozhodne sa viac nenasledovať Ježiša. Z čoho sa rodí táto neviera? Čo je motívom tohto odmietnutia?“ položil otázky Svätý Otec a zároveň na ne odpovedal: „Ježišove slová vyvolávajú veľké pohoršenie: On hovorí, že Boh si zvolil zjaviť seba samého a uskutočniť spásu cez slabosť ľudského tela.

Je to tajomstvo vtelenia, ktoré spôsobuje pohoršenie a predstavuje pre týchto ľudí – ale často aj pre nás – prekážku. Ježiš totiž tvrdí, že pravý chlieb spásy, ktorý umožňuje večný život, je jeho vlastné telo. Lebo spása prišla skrze neho – jeho vtelením. To znamená, že Boha treba rozpoznať v Ježišovom človečenstve.

A teda aj v človečenstve bratov a sestier, ktorých stretávame na ceste životom. Boh sa stal telom a krvou. Znížil sa až tak, že sa stal človekom ako my; ponížil sa až tak, že vzal na seba naše utrpenia a náš hriech. Preto Boh od nás žiada, aby sme ho hľadali v našom každodennom živote.

Toto je cesta, ako sa stretnúť s Bohom: vzťah s Kristom a bratmi. I dnes zjavenie Boha v človečenstve Ježiša môže vyvolávať pohoršenie a nie je ľahké to prijať. Toto ,pohoršenie‘ reprezentuje sviatosť Eucharistie:

Aký zmysel môže mať v očiach sveta pokľaknúť si pred kúskom chleba? Prečo sa vôbec ustavične živiť týmto chlebom? Prosme o milosť, aby nás Ježišove slová večného života provokovali a premieňali.“