Znamenie dobrého anjela

Je dôležité skúmať svoje myšlienky. Ak nás vedú k dobru, je to znamenie, že kráčame po ceste života, radosti, pokoja. O rozoznávaní myšlienok hovoril Svätý Otec na audiencii v stredu 30. novembra.

VN SK 02.12.2022
Znamenie dobrého anjela

Black Blues Brothers predviedli impozantné premety, saltá, pyramídy. Svätý Otec im dojato tlieskal. Snímka: profimedia.sk

Na Námestí sv. Petra vládla radosť, hoci bolo chladno. Vlnu dojatia vzbudilo, keď ochrankári cestou k pódiu podali Svätému Otcovi malého chlapčeka v bielom. Pápež sa naňho usmial, potriasol mu rukou a požehnal ho.

Po úvodnom prežehnaní pútnici vrelo tlieskali a potom sa už započúvali do úryvku Listu Filipanom o pravom poznaní (porov. Flp 1, 9 – 11) a pápežovej katechézy.

ZAČIATOK MYŠLIENKY

„Ako rozpoznať pravú útechu, aby sme sa pri hľadaní dobra nedali oklamať?“ Na otázku, ktorou začal príhovor, odpovedal pápež František slovami svätého Ignáca: musíme si všímať priebeh myšlienok. Ak nás myšlienky smerujú k dobru, „je to znamenie dobrého anjela“. Ak sa „duša rozruší, necíti pokoj, je to znamenie zlého ducha“.

Po prvé je nevyhnutné, aby bol začiatok myšlienky dobrý. Svätý Otec to predstavil na skúsenosti modlitby. „Ak nás priťahuje k Pánovi i blížnym a nabáda nás na lásku a štedrosť, je to dobrý začiatok.“ Ak sa však ideme modliť len preto, aby sme sa vyhli nejakej povinnosti, treba si uvedomiť, že „modlitba nemá byť útekom, ale pomocou pri realizácii dobra“.

STRED MYŠLIENKY

Po druhé je dôležité to, čo nasleduje po myšlienke. Svätý Otec tu spomína farizeja z Lukášovho evanjelia. Ak sa modlíme ako on, teda že „sa povyšujeme a pohŕdame druhými“, je to znak, že „zlý duch využil myšlienku ako kľúč, aby sa dostal do nášho srdca“. Naša modlitba nedopadne dobre. „Útechou modlitby nie je to, že sa budeme pred Bohom cítiť ako páv.“

KONIEC MYŠLIENKY

Napokon je potrebné rozoznávať, „kam ma myšlienka vedie“. Svätý Otec opäť použil príklad zo života. Niekedy sme takí pohltení prácou, že sme „čoraz nahnevanejší a máme pocit, že všetko závisí iba od nás, až strácame dôveru v Boha“. Tu už pôsobí zlý duch.

Preto je nevyhnutné trpezlivo a dôsledne skúmať priebeh myšlienok. Svätý Otec niekoľkokrát zopakoval „začiatok – stred – koniec“, aby sme si uvedomili, že každá etapa má svoj význam a musí smerovať k dobru. „Čím viac sa poznáme, tým viac vieme rozlíšiť pravú útechu aj vstupné dvere do nášho srdca, cez ktoré sa vkráda diabol.“

DVE MINÚTKY STAČIA

Overená metóda na rozlišovanie je večerné spytovanie svedomia. „Je to cenné úsilie všimnúť si, čo sa v daný deň udialo v našom srdci. Je to znak, že Božia milosť v nás pracuje.“ Keď dodal, že stačia dve-tri minútky a bude to osožné, nastal mohutný aplauz. „Ak cítime duchovnú útechu, je to potvrdenie, že kráčame po ceste života, radosti, pokoja.“

Na záver generálnej audiencie vystúpili kenskí cirkusoví akrobati Black Blues Brothers v čiernych oblekoch. Po predstavení ich Svätý Otec pozdravil a každému podal ruku. Umelci mu darovali čierny klobúk a spolu sa odfotili.