Francúzsko trpí útokmi na kostoly

„Nepriateľstvo voči kresťanom je čímsi prirodzeným. Pre svet je výzvou už samotná naša existencia,“ hovorí profesor Rémy Brague, francúzsky filozof a religionista. Katolíci vo Francúzsku si kladú otázky o príčinách čoraz častejšieho a trúfalejšieho znesväcovania náboženských miest.
VN CZ 28.11.2019
Francúzsko trpí útokmi na kostoly

Len v tomto mesiaci priniesli médiá zábery vyplienenej katedrály v Oloron-Sainte-Marie alebo brutálnu profanáciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v Tonnay-Chárane. Útoky na kostoly sa stali každodennou záležitosťou. V minulom roku ich bolo vyše tisíc.

Týždenník Famille Chrétienne (12. 11.  2019) venoval tomuto javu celé jedno vydanie a poskytol svojim čitateľom konkrétne rady, ako chrániť kostoly pred agresiou. O príčinách tejto vlny útokov sa rozprával s profesorom Braguem.

Francúzsky filozof hneď v úvode podotkol, že najväčšou profanáciou bolo samozrejme ukrižovanie Boha. „V porovnaní s touto historickou udalosťou sa všetko ostatné javí ako triviálne.“

Profesor Brague okrem toho pripomína, že profanácie sa diali vždy. „Nemožno však poprieť, že za posledných sotva 10 rokov ich počet vzrástol o viac ako 220 percent. Ťažko odhadnúť, čo sa deje v hlave ich páchateľov.“ Profesor Brague je presvedčený, že sa chcú predovšetkým predvádzať.

Na otázku, či sú vo Francúzsku kresťania prenasledovaní, odpovedal súhlasne, podotkol však, že ide o „soft“ prenasledovanie, o ľahkú kategóriu.

„Prejavuje sa v rozhodnutiach tých, ktorí majú slovo v politike a v médiách. Rozhodlo sa, že kresťania budú ignorovaní. Akákoľvek zmienka o kresťanstve je okorenená posmeškom. Čo s tým robiť? Musíme byť dvojnásobne lepší. Jedine vtedy nám budú ochotní odpustiť, že sme kresťania,“ hovorí francúzsky filozof a religionista.

„Musíme si však byť vedomí, že pre nekresťana je kresťanstvo čímsi poburujúcim. Vtelenie Boha, jeho vstup do dejín človeka a na druhej strane sprístupnenie svätosti - teda toho, čo je božské - človeku, to všetko rúca poriadok pohanských náboženstiev, rovnako ako islamu, kde panuje ostré rozhranie medzi božskou a ľudskou sférou,“ dodáva Rémy Brague.