Nemecko uľahčí prístup k samovraždám

„Je to zlom v našej kultúre zameranej na podporu života,“ napísal v spoločnom vyhlásení predseda Konferencie biskupov Nemecka a predseda Rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku. Je to reakcia na rozsudok Ústavného súdu (26. 2. 2020), ktorý uviedol, že zákaz komerčného poskytovania pomoci pri samovraždách v Nemecku zavedený v roku 2015 nie je v súlade s nemeckou ústavou.
VN PL 27.02.2020
Nemecko uľahčí prístup k samovraždám

Ilustračná snímka: ingimage.com

Kardinál Reinhard Marx a evanjelický biskup Heinrich Bedford-Strohm napísali, že rozsudok Ústavného súdu prijali s veľkým znepokojením.

„Obávame sa, že umožnenie organizovanej pomoci pri samovražde môže subtílne vyvinúť tlak na starších alebo chorých ľudí, aby ju využili.“

Biskupi sa domnievajú, že „čím jasnejšie a dostupnejšie budú možnosti, ako pomôcť spáchať samovraždu, tým väčšie je riziko, že ľudia v extrémne ťažkých životných situáciách budú pod vnútorným alebo vonkajším tlakom, aby túto možnosť využili a ukončili svoj vlastný život“.

Vedúci predstavitelia oboch cirkví zdôraznili, že „spôsob, akým pristupujeme k chorobám a smrti, determinuje základné otázky nášho človečenstva a etické základy našej spoločnosti.

Ľudskú dôstojnosť a hodnotu človeka nemôžeme hodnotiť na základe jeho schopnosti konať, jeho úžitku pre druhých, jeho zdravia alebo jeho veku. Oni sú - a o tom sme presvedčení - výrazom toho, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a prijíma ho a že človek je za svoj život zodpovedný  pred Bohom“.

Kardinál Reinhard Marx a evanjelický biskup Heinrich Bedford-Strohm dodávajú, že „kvalita spoločnosti sa prejavuje práve tým, ako si navzájom pomáhame a podporujeme sa“.

Obidve cirkvi oznámili, že budú pokračovať v svojom „úsilí poskytovať starostlivosť a podporu ľuďom v mimoriadne ťažkých situáciách“ okrem iného prostredníctvom „už existujúcich a ďalej rozširovaných ponúk paliatívnej a hospicovej starostlivosti“.

Nemecký episkopát a Rada Evanjelickej cirkvi sa chcú „usilovať o to, aby sa organizované samovražedné služby v Nemecku nestali akceptovanou normálnosťou“.