Osem vecí, ktoré by ste mali vedieť o Vianociach

Prečo sa Vianoce slávia 25. decembra? Kedy vznikli jasličky? A kedy sa presne narodil Ježiš Kristus? Katolícke noviny vám ponúkajú odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa vianočných sviatkov.
Ľudovít Malík 23.12.2019
Osem vecí, ktoré by ste mali vedieť o Vianociach

Tradícia vyrábania jasličiek je rozšírená po celom svete s využitím najrôznejších materiálov. Snímka: www.istockphoto.com

My kresťania slávime na Vianoce narodenie Božieho Syna Ježiša Krista, ktorý sa stal človekom. Vtelenie Slova označuje začiatok „posledných čias“, teda vykúpenie ľudstva Bohom.

Prečo Katolícka cirkev slávi Vianoce 25. decembra?
Staroveký dokument Chronograf z roku 354 svedčí o existencii tohto sviatku v Ríme 25. decembra, čo zodpovedá pohanskému sláveniu zimného slnovratu Natalis Solis Invicti, ktorý je zrodom nového slnka, ktoré po najdlhšej noci v roku sa vracia k svojej obnovenej sile.

Oslavou narodenia toho, kto je skutočným slnkom, svetlom sveta, ktoré vychádza z noci pohanstva, sa chce dať úplne nový význam pohanskej tradícii. Ľud si túto tradíciu vážil, pretože sa zhodovala so sviatkami Saturna, počas ktorých otroci dostávali dary od svojich pánov a boli pozývaní, aby sedeli pri rovnakom stole ako slobodní občania.

Vianočné dary však lepšie pripomínajú dary pastierov a mudrcov Dieťaťu Ježišovi. Vianočné sviatky sa približne prekrývajú s oslavami zimného slnovratu a rímskymi saturnáliami (od 17. do 23. decembra). V rímskom kalendári sa výraz Natalis používal aj na mnohé iné sviatky, ako napríklad Natalis Romae (21. apríla), ktoré si pripomínali založenie mesta, a sviatok Dies Natalis Solis Invicti, ktorý oslavuje zrodenie slnka (Mitra), zavedený v Ríme Heliogabalusom (cisár v rokoch 218 - 222).

Čo znamená slovo Vianoce?
Slovo Vianoce či jeho obdoba sa zo slovanských jazykov vyskytuje len v súčasnej slovenčine a češtine, ostatné slovanské jazyky označujú tento sviatok úplne inými spôsobmi, napríklad po rusky je Roždestvo (Christovo), po ukrajinsky Rizdvo (Christove), po poľsky Boże Narodzenie.

Termín Vianoce pravdepodobne vznikol z nemeckého Weihnachten a to doslovným preložením druhej polovice slova a prevzatím a prispôsobením prvej polovice.

V nemčine je toto slovo v podobe wîhe naht prvýkrát doložené až v roku 1170. Iný názor je, že slovo Vianoce bolo zavedené do praxe v čase protestantizmu ako skomolenina talianskeho via (di)nozze, čo doslovne znamená svadobná cesta, keďže k narodeniu Ježiša Krista došlo na ceste do Betlehema náhle.

Kedy sa narodil Ježiš Kristus?
Jediným textovým zdrojom, ktorý odkazuje na Ježišovo narodenie, je Matúšovo a Lukášovo evanjelium. Nepodávajú však presné chronologické informácie. Za predpokladu, že historické informácie, ktoré uvádzajú, platia, je možné odvodiť pravdepodobný časový interval udalosti narodenia.

Evanjelium podľa Matúša (Mt 2, 1) uvádza, že Ježiš sa narodil „za čias kráľa Herodesa“, ktorý pravdepodobne vládol v rokoch 37 - 4 pred Kristom. Evanjelista Matúš (Mt 2, 16) uvádza Herodesov úmysel zabiť betlehemské deti do veku dvoch rokov (masaker nevinných).

Za predpokladu historickosti príbehu to naznačuje, že Ježiš sa narodil jeden alebo dva roky pred stretnutím Herodesa s mudrcami.

Od začiatku storočia však kresťania rozvíjali rôzne tradície založené aj na teologických dôvodoch. Tieto určujú narodenie na rôzne dátumy, takže filozof Klement Alexandrijský (150 - 215 po Kristovi) napísal v jednom zo svojich spisov: „Nie sú spokojní s tým, v akom roku sa Pán narodil, ale s veľkou zvedavosťou hľadajú dokonca aj deň“ (Stromata, I, 21, 146).

Kedy slávi Vianoce Východná cirkev?
Na Východe sa 6. januára slávilo narodenie Krista s názvom Epifánia, čo znamená „zjavenie“; neskôr aj Východná cirkev prijala dátum 25. decembra, ako to bolo v Antiochii okolo roku 376 v čase Chryzostoma a v roku 380 v Konštantínopole, zatiaľ čo na Západe bol zavedený sviatok Zjavenia Pána, posledný sviatok vianočného cyklu na pamiatku zjavenia Kristovho božstva pohanskému svetu.

Texty vianočnej liturgie, formulované ako reakcia na trinitárnu herézu v Arles, zdôrazňujú poeticky a s teologickou prísnosťou božskosť Dieťaťa narodeného v betlehemskej jaskyni, jeho kráľovskú hodnosť a všemohúcnosť, ktoré nás pozývajú na uctievanie nepochopiteľného Božieho tajomstva oblečeného v ľudskom tele, syna najčistejšej Panny Márie.

Aké sú ďalšie dátumy slávenia Vianoc?
Katolíci, protestanti a pravoslávni, ktorí sa riadia gregoriánskym kalendárom, slávia Vianoce 25. decembra; dátum 6. január platí pre východné pravoslávne cirkvi; 7. január slávia ako Vianoce pravoslávni, ktorí sa riadia juliánskym kalendárom, a 19. januára je deň Narodenia Pána u Arménskej apoštolskej cirkvi v Jeruzaleme, ktorá sa riadi juliánskym kalendárom.

Jediným textovým zdrojom, ktorý odkazuje na Ježišovo narodenie, je Matúšovo a Lukášovo evanjelium. Nepodávajú však presné chronologické informácie.

Prečo sa vianočná liturgia skladá zo štyroch svätých omší?
K liturgickým sláveniam patria: večerná svätá omša na vigíliu; svätá omša v noci Narodenia Pána; svätá omša na úsvite; svätá omša vo dne, teda 25. decembra. Vianočné liturgické obdobie sa začína prvými vešperami Narodenia Pána 24. decembra a končí sa nedeľou Ježišovho krstu. Slávnosťou Vianoc si Cirkev pripomína príchod Božieho Syna k ľuďom. Toto je v skutočnosti najčastejšie sa opakujúci duchovný zmysel Vianoc, ktorý ponúka samotná liturgia.

Kedy sa zrodila tradícia jasličiek?
Tento zvyk, pôvodne prevažne taliansky, pochádza z obdobia svätého Františka z Assisi, ktorý v roku 1223 postavil prvú betlehemskú scénu na mieste Greccio po tom, ako získal povolenie od pápeža Honoria III. František sa krátko predtým vrátil (v roku 1220) z Palestíny a oslovený návštevou Betlehema mal v úmysle pripomenúť scénu narodenia na mieste Greccio, ktoré podľa jeho názoru bolo podobné palestínskemu mestu.

Tomáš z Celana, životopisec sv. Františka, takto opisuje scénu v Legenda secunda: „Postieľka je pripravená, priniesli seno a priviedli vola a osla.“ Jasličkám v Greccio predchádzali posvätné zobrazenia z rôznych liturgií slávených v stredoveku. V jasličkách, ktoré pripravil sv. František, nebola na rozdiel od neskorších zobrazení prítomná Panna Mária, sv. Jozef ani Dieťa Ježiš.

Čo hovorí Rímske martyrológium?
Rímske martyrológium (Martyrologium Romanum), promulgované v roku 1583 pápežom Gregorom XIII., obsahuje text formálneho oznámenia Kristovho narodenia v podobe vyhlásenia:

Od stvorenia sveta uplynulo mnoho storočí, keď Boh na počiatku stvoril nebo a zem a sformoval človeka na svoj obraz; a mnoho storočí, keď po potope Najvyšší nechal zažiariť v oblakoch dúhu, znamenie zmluvy a pokoja; dvadsaťjeden storočí po tom, čo Abrahám, náš Otec vo viere, odišiel z chaldejského Uru; trinásť storočí po odchode izraelského ľudu z Egypta pod vedením Mojžiša; asi tisíc rokov po pomazaní Dávida za kráľa; v šesťdesiatom piatom týždni podľa Danielovho proroctva; v čase stodeväťdesiatej štvrtej olympiády; v roku sedemstopäťdesiatdva od založenia Ríma; v štyridsiatom druhom roku ríše cisára Oktaviána Augusta, zatiaľ čo po celej zemi vládol pokoj, Ježiš Kristus, večný Boh a Syn večného Otca, túžiac posvätiť svet svojou prítomnosťou, bol počatý z Ducha Svätého, a keď prešlo deväť mesiacov, narodil sa z Panny Márie v judskom Betleheme a stal sa človekom. Narodenie nášho Pána Ježiša Krista podľa tela.