Pápež diskutoval s mladými a so starými

Svätý Otec František sa v rámci synody o mladých zúčastnil v utorok 23. októbra na dialógu medzi generáciami mladých a seniorov. Toto stretnutie bolo výsledkom Františkovej túžby po medzigeneračnom dialógu.
VN SK 23.10.2018
Pápež diskutoval s mladými a so starými

Jednu z otázok seniorov položil aj 75-ročný americký filmový režisér Martin Scorsese. Snímka: profimedia.sk

Pápež František pri početných stretnutiach s mladými odporúča, aby počúvali starších. Seniorov označuje za studnicu múdrosti a mladým hovorí, že si ich majú vážiť.

Tieto odporúčania sa uplynulý týždeň, 23. októbra, stali realitou. Na pôde Patristického inštitútu Augustiniánum, v susedstve Vatikánu, sa stretli mladí a seniori na podujatí nazvanom Múdrosť času.

Slúžiť a riskovať
Niektorí z prítomných dostali možnosť vopred si pripraviť otázky pre pápeža Františka.

Federica Anconová, učiteľka, ktorá odišla zo školy, aby sa mohla venovať dobrovoľníckej službe, sa Svätého Otca opýtala, ako mladí majú nadväzovať skutočné vzťahy, keď všetko okolo sa zdá umelé.

Pápežova odpoveď spočívala v geste jeho rúk, ktoré boli napriahnuté a otvorené. Aby sme na tomto súťaživom trhu boli šťastní, je potrebné otvoriť sa pre cestu.

František pripomenul, že súťaživosť je nehybná, nevkladá sa do činnosti, ale kalkuluje. Zatiaľ čo zrelá osobnosť si ruky zašpiní a má ich stále pripravené na objatie.

Odovzdávať vieru svedectvom
Otázku odovzdávania viery deťom a vnukom zo strany rodičov a starých rodičov nastolili manželia Tony a Grace Naudiovci, ktorí sú zosobášení 43 rokov a žijú na Malte.

Im Svätý Otec poradil, aby odovzdávali vieru v rodinnom dialekte. Pripomenul tiež starých rodičov, ktorí počas totalitných režimov v 20. storočí dávali krstiť svojich vnukov a vnučky a učili ich modliť sa.

František odcitoval slová Benedikta XVI.: „Viera nerastie prozelytizmom, ale vďaka príťažlivosti a svedectvu.“ A nakoniec im poradil, aby mladým ponúkali svedectvo nežnosti.

Na podujatí zároveň predstavili rovnomennú knihu Múdrosť času - dialóg s pápežom Františkom o veľkých otázkach života.