Pápež František varuje pred rodovou ideológiou

Svätý Ján Pavol Veľký – to je titul novej knihy, ktorá vyšla v Taliansku v utorok 11. februára. Taliansky kňaz Luigi Maria Epicoco v nej vedie rozhovor s pápežom Františkom o osobnosti pápeža, ktorého sám svätorečil, o jeho živote a duchovnosti. Dotýka sa mnohých tém a jednou z nich je gender ideológia.
VN CZ 10.02.2020
Pápež František varuje pred rodovou ideológiou

Kardinál Jorge Bergoglio pri kreovaní za kardinála Jánom Pavlom II. počas konzistória v roku 2001. Snímka: profimedia.sk

Pápež František varuje, že „jedným z hlavných prejavov zla v súčasnom svete je rodová ideológia. Označujem ju za útok na rôznorodosť a Božiu kreativitu, pretože chce od koreňa zničiť Boží zámer s každým človekom a urobiť všetko jednoliate a neutrálne.

Ide o ideológiu, ktorá nepočíta s realitou, so skutočnou rôznorodosťou a s neopakovateľným charakterom každého človeka. Väčšia blízkosť medzi ľuďmi nemôže byť zabezpečená odstránením rozdielov, ale prijatím iného v jeho inakosti“.

Problém genderu spomína pápež v odpovedi na otázku, ako sa v našom historickom okamihu špecificky prejavuje zlo. Zdôrazňuje, že kresťanstvo vždy dávalo prednosť faktom pred ideami.

„Gender sa, naopak, prejavuje ako idea, ktorá sa usiluje o podkopanie základov ľudskosti vo všetkých prostrediach a na všetkých možných výchovných platformách, a stáva sa kultúrnym diktátom, ktorý neprichádza zdola, ale je zhora nanucovaný niektorými štátmi, ako jediná možná cesta kultúry, ktorej je nutné sa prispôsobiť,“ hovorí pápež František.

Upozorňuje však, že týmto vyjadrením nechce nikoho diskriminovať a že tieto slová nevzťahuje na homosexuálne orientované osoby, ktoré, ako hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi, majú byť sprevádzané a má sa im venovať pastoračná starostlivosť.

Vo zverejnenom úryvku z knihy obhajuje František tiež Jána Pavla II. pred tými, ktorí mu vyčítali prehnane duchovnú interpretáciu historických udalostí, ako napríklad útoku na jeho život v roku 1981, vysvetľovaného ako naplnenie fatimských zjavení.

Pápež zdôraznil, že „Ján Pavol II. bol Božím človekom, mužom modlitby. Kto bol svedkom jeho modlitby, chápal, ako sa celý ponáral do tajomstva Boha. A ten, kto sa modlí, dokáže čítať udalosti transcendentným spôsobom, neuspokojuje sa iba s rozumovými analýzami. Nemyslím si teda, že by Ján Pavol II. prekračoval mieru, to sa týka skôr tých, ktorí pozerajú na historické udalosti príliš povrchným spôsobom“.