Potrebujeme obnoviť schopnosť vodcovstva

„Budovať mosty bratstva, odstraňovať múry rozdelení“ – k tomuto povzbudil Svätý Otec v posolstve účastníkom medzinárodnej konferencie v odbore katolíckej teologickej etiky, ktorá sa konala od 26. do 29. júla v Sarajeve.
31.07.2018
Potrebujeme obnoviť schopnosť vodcovstva

Teológovia diskutovali na tému: „Kritický čas pre budovanie mostov: Katolícka teologická etika dnes“. Táto v poradí tretia medzinárodná konferencia o katolíckej teologickej etike, ktorej predošlé ročníky sa uskutočnili v Padove (2006) a Trente (2010), mala za cieľ v atmosfére rozdelení a napätí rekonštruovať nové cesty k zbližovaniu národov, kultúr, náboženstiev, životných pohľadov a politických orientácií.

Na konferencii boli prítomní aj traja kardináli: prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Peter Turkson, arcibiskup Sarajeva Vinko Puljić a arcibiskup Chicaga Blase Cupich.

Budovať mosty bratstva
Sarajevo, ktoré nedávno zažilo hrôzy vojny, je symbolickým mestom mostov, pripomenul pápež František v posolstve 500 teológom z celého sveta. Téma konferencie je Petrovmu nástupcovi veľmi blízka - pri rôznych príležitostiach totiž opakovane zdôrazňuje aktuálnu potrebu spájať a prekonávať bariéry.

Táto potreba je však „často potieraná našimi strachmi a ústupkami“, píše pápež František, pričom vysvetľuje: „Ide, naopak, o to, aby sme sa bez zanechania rozvážnosti chopili každého signálu a mobilizovali každú energiu, aby sme zo sveta odstránili múry rozdelení a budovali mosty bratstva.“

Potrebujeme obnovu schopnosti vodcovstva
Svätý Otec v posolstve zároveň zdôraznil potrebu obnovenia roly vodcovstva (leadership), a to u osôb i inštitúcií. „Netreba hlučné vyhlásenia, ktoré často zostanú márne; netreba rivalitu v hre o to, kto je najsilnejší,“ vysvetlil pápež, pričom upresnil, že „potrebujeme vodcovstvo, ktoré by nám pomohlo objaviť a žiť opravdivejším spôsobom skutočnosť, že všetci na svete zdieľame spoločný osud.“

Cirkevné štúdiá potrebujú dialóg
Ďalej Svätý Otec v posolstve teológom zhromaždeným v Sarajeve napokon pripomenul niektoré zo základných kritérií pre obnovu a oživenie cirkevných štúdií, ktoré formuloval v nedávno vydanej apoštolskej konštitúcii Veritatis gaudium o cirkevných univerzitách a fakultách.

Na prvom mieste menoval dôležitosť širokospektrálneho dialógu, s ktorým súvisí otvorenosť, a na druhom mieste urgentnú nevyhnutnosť zosieťovania inštitúcií, ktoré sa v rôznych častiach sveta venujú cirkevným štúdiám.