Pútnická cesta Európou žiada o zápis do UNESCO

Pradávna pútnická trasa Via Francigena (Franská cesta), čiže cesta vedúca do Ríma z Britských ostrovov cez územie Frankov, bude možno onedlho patriť k svetovému dedičstvu UNESCO.
VN SK 03.09.2019
Pútnická cesta Európou žiada o zápis do UNESCO

Via Francigena. Snímka: profimedia.sk

O jej kandidatúru sa snažia štyri krajiny európskeho kontinentu, cez ktoré 2 000-kilometrová trasa vedie: Veľká Británia, Francúzsko, Švajčiarsko a Taliansko. Túto historickú trasu plnú náboženských, historických i prírodných skvostov postupne znovuobjavuje čoraz väčší počet turistov i náboženských pútnikov z Európy i iných kontinentov.

Vznikla pred tisíc rokmi
Pôvodcom pútnickej franskej cesty je canterburský arcibiskup z 10. storočia, ktorý si šiel do Ríma po pálium, vysvetlil v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas riaditeľ Európskeho združenia franských ciest Luca Bruschi.

Via Francigena je tisícročná pútnická a obchodná cesta spájajúca severnú Európu a Rím, na ceste do Jeruzalema. Je to cesta, ktorá odkazuje na denník arcibiskupa Canterbury menom Sigeric, ktorý v roku 990 zaznamenal etapy svojej cesty návratu z Ríma, kam šiel prijať pálium od pápeža, až do Canterbury.

Je to 79 etáp, ktorých opis zanechal v denníku, uchovanom v Londýne v Britskej národnej knižnici. V súčasnosti je trasa znovuobjavená ako moderná pútnická cesta prechádzajúca štyrmi krajinami a takmer 650 malými obcami či dedinkami.“

Ako ďalej uvádza Luca Bruschi, franská pútnická cesta v sebe zahŕňa okolo 350 kultúrnych pamiatok, ako sú historické centrá starobylých miest, mosty, rímske stavby či kostoly a katedrály. V stredovekých časoch boli súčasťou púte zastávky v mnohých kostoloch a kaplnkách ako súčasť zbožnosti. Koľko ľudí sa v súčasnosti vydáva na púť?

„Minulý rok 45-tisíc pútnikov vykonalo púť v rozsahu šesť až sedem dní. Potom sú tu i takí, ktorí za tri mesiace prejdú z Canterbury do Ríma, iní zas možno jednoducho kráčajú počas víkendu či počas predĺžených víkendov v priebehu roka. Toskánsko je úsekom, ktorý je zo všetkých najviac prepracovaný, najbezpečnejší a najviac oceňovaný.“

Cesta, ktorá spája
Na cestu Via Francigena sa mnohí rozhodnú vydať aj s cieľom duchovnej púte. Prichádzajú dokonca aj z iných kontinentov.

Riaditeľ Európskeho združenia franských ciest Luca Bruschi spresňuje: „Približne 10 – 15 percent ľudí uvádza, že cestu koná aj z náboženských dôvodov. Nateraz je približne polovica pútnikov z Talianska a ďalšia polovica prichádza z Európy alebo zo severnej Európy, z Južnej Kórey, Austrálie, USA, Brazílie i z ďalších krajín.“

O význame projektu pre súčasnú Európu predseda kultúrneho združenia vysvetľuje: „V podstate ide o projekt, ktorý nemá politický podtón, ale je projektom zrodeným na spájanie, na budovanie mostov, a teda môžeme jednoducho povedať, že Via Francigena je mostom na dialóg medzi severnou a stredomorskou Európou, medzi anglosaskou a latinskou Európou.

Je kultúrnym mostom o to viac, keďže v Európe sa s ťažkosťou hľadá vlastná identita. Je projektom, ktorý má veľkú kultúrnu identitu, kde je docenená aj príroda a história Európy.“