Šesť rokov Františkovho pontifikátu – 10 najdôležitejších udalostí

V stredu 13. marca uplynulo šesť rokov od zvolenia argentínskeho kardinála Jorgeho Maria Bergoglia na Petrov stolec. Ponúkame vám zoznam 10 najdôležitejších udalostí Františkovho pontifikátu.
E- kai 13.03.2019
Šesť rokov Františkovho pontifikátu – 10 najdôležitejších udalostí

Svätý Otec František spovedá kňaza počas stretnutia rímskeho kléru v Bazilike sv. Jána v Lateráne vo štvrtok 7. marca. Snímka: profimedia.sk

1. Exhortácia Evangelii gaudium (Radosť evanjelia)
Dňa 26. novembra 2013 sa uskutočnila prezentácia posynodálnej exhortácie Evangelii gaudium. Ide o výsledok synody biskupov na tému novej evanjelizácie, ktorá sa uskutočnila vo Vatikáne 7. - 28. októbra 2012. Zároveň je programovým dokumentom pontifikátu Františka.

Podľa pápeža Cirkev má byť neustále v stave misie, čo si vyžaduje vzdanie sa pohodlného presvedčenia, že vždy sa to robilo takto. „Zakaždým, keď sa snažíme vrátiť k prameňom a znovu získať pôvodnú sviežosť evanjelia, objavia sa nové cesty, tvorivé metódy, iné formy vyjadrenia, zmysluplnejšie znamenia, slová obsahujúce nový význam pre dnešný svet.“

2. Návšteva v Európskom parlamente v Štrasburgu
Dňa 25. novembra 2014 navštívil pápež František dve najdôležitejšie politické inštitúcie v Európe: Európsky parlament a Radu Európy v Štrasburgu. Urobil dva dôležité prejavy o súčasnom stave a budúcnosti nášho kontinentu, ktoré sa stretli s nadšením a širokým ohlasom.

„Nastal čas vybudovať Európu, ktorá sa netočí okolo hospodárstva, ale okolo svätosti ľudskej osoby“ - povedal pápež v Európskom parlamente.

3. Encyklika Laudato si’
Encyklika Laudato si’ bola prvou encyklikou v dejinách Cirkvi úplne venovaná ochrane prirodzeného ľudského prostredia. Pápež František pripomenul, že každý z nás je súčasťou prírody a súčasné hrozby si vyžadujú rozhodnú ekologickú premenu.

4. Apoštolská exhortácia Amoris laetitia
Dňa 8. apríla 2016 bola zverejnená posynodálna apoštolská exhortácia pápeža Františka Amoris laetitia. Ide o zhrnutie 14. riadneho zhromaždenia Synody biskupov na tému rodiny, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2015.

Najkontroverznejšia bola ôsma kapitola s názvom Sprevádzať, rozlišovať a integrovať krehkosť týkajúca sa situácie rozvedených osôb žijúcich v nových vzťahoch.

Pápež v nej upriamuje pozornosť na nespočetné množstvo situácií ľudí, ktorí sa rozviedli a vstúpili do nového občianskeho zväzku. V záujme ich duchovného blahobytu je potrebné spoľahlivé pochopenie ich situácie, berúc do úvahy skutočnosť, že stupeň zodpovednosti nie je vždy rovnaký. Vždy treba zvážiť uplatnenie všeobecnej normy na konkrétny prípad.

František hovorí o potrebe využitia všeobecnej normy na konkrétnych ľudí a ich špecifické situácie a poukazuje na to, že pastoračné sprevádzanie tých, ktorí sú na ceste rozlišovania, musí prebiehať v súlade s učením Cirkvi a pokynmi biskupa.

V tomto procese nie je možné vynechať skúmanie svedomia, objektívnu analýzu situácie detí a opusteného manžela, pokusy a možnosti zmierenia, zohľadňujúce dôsledky nového vzťahu so zvyškom rodiny a s miestnou komunitou veriacich.

Ide o správne posúdenie a obozretnú voľbu. Rozpoznávanie ako dynamický proces by malo byť vždy otvorené novým štádiám vývoja a novým rozhodnutiam vo svedomí a umožniť realizáciu ideálu úplnejším spôsobom.

5. Návšteva ostrova Lesbos
Svätý Otec František navštívil 16. apríla 2016 grécky ostrov Lesbos. Počas päťhodinovej prítomnosti spolu s patriarchom Konštantínopola Bartolomejom a pravoslávnym arcibiskupom Atén a celého Grécka Hieronymom II. navštívil emigrantov.

Hierarchovia s nimi obedovali, podpísali spoločné vyhlásenie a modlili sa za tých, ktorí sa utopili v Egejskom mori a prešli do Grécka.

6. Svetové stretnutie mládeže v Krakove
Svätý Otec v júli 2016 uskutočnil päťdňovú návštevu Poľska. Jeho apoštolská cesta sa týkala najmä Svetových dní mládeže, ktoré prebiehali pod heslom: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Počas svojho pobytu v Poľsku si pápež František v Čenstochovej pripomenul aj 1050. výročie krstu Poľska, navštívil koncentračný tábor v Osvienčime, ale aj choré deti v krakovskej nemocnici.

7. Svätý rok milosrdenstva
Svätý Otec František otvoril 8. decembra 2015 Svätý rok milosrdenstva, ktorý trval do 20. novembra 2016. Nestačí veriť, že „Ježiš je kráľom vesmíru a centrom dejín bez toho, aby sa stal Pánom nášho života; všetko je márne, ak ho neprijmeme osobne a ak neakceptujeme jeho spôsob vládnutia,“ povedal pápež František v homílii počas záverečnej svätej omše Svätého roka milosrdenstva na Námestí sv. Petra.

Počas roka vyslal Svätý Otec 1 071 kňazov misionárov milosrdenstva do celého sveta. Všetkým kňazom udelil právomoc rozhrešovať z hriechu potratu.

8. Exhortácia Gaudete et exsultate
Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate o povolaní k svätosti v modernom svete bola zverejnená 9. apríla 2018. Svätý Otec v nej píše o všeobecnom povolaní k svätosti, o aktuálnosti programu obsiahnutého v evanjeliu Ježiša Krista, o niektorých vlastnostiach svätosti v modernom svete.

9. Návšteva Spojených arabských emirátov
Urob ma nástrojom tvojho pokoja - s týmto mottom navštívil pápež František od 3. do 5. februára 2019 Spojené arabské emiráty. Hlavným cieľom návštevy bola účasť na medzináboženskom stretnutí, na konci ktorého pápež podpísal dokument spoločne s veľkým imámom islamskej univerzity al-Azhar v Káhire.

Dokument predstavuje míľnik vo vzťahoch medzi kresťanstvom a islamom. Je to tiež silná výzva pre svetových lídrov, aby sa zaviazali podporovať kultúru tolerancie, spolunažívania a pokoja, ktorá je potrebná v súvislosti s krízou moderného sveta ponoreného do morálneho úpadku, straty duchovných hodnôt a zmyslu pre zodpovednosť.

Bola to historicky prvá návšteva hlavy Katolíckej cirkvi v tejto krajine a všeobecne na Arabskom polostrove, v srdci islamu.

10. Ochrana neplnoletých v Cirkvi
Zodpovednosť biskupov, synodalita a kolegiovosť pri rozlišovaní, ako aj transparentnosť boli témy, o ktorých sa diskutovalo od 21. do 24. februára počas samitu o ochrane neplnoletých osôb v Cirkvi pred sexuálnym zneužívaním.

Na záver stretnutia s vedúcimi episkopátov z celého sveta František vyzval všetky vlády i jednotlivcov na komplexný boj proti zneužívaniu neplnoletých.