Svätenie ženatých mužov sa nekoná

V stredu 12. februára predstavili v Tlačovom stredisku Svätej stolice apoštolskú exhortáciu Svätého Otca Františka. Piata apoštolská exhortácia tohto pontifika má názov Querida Amazonia - Milovaná Amazónia.
VN SK 13.02.2020
Svätenie ženatých mužov sa nekoná

Obálka anglickej jazykovej verzie apoštolskej exhortácie. Snímka: profimedia.sk

Pápežova exhortácia prekvapuje svojou poetickou podobou i osobným charakterom. Svätý Otec zdôrazňuje dôležitosť dokumentu synody, ktorá sa uskutočnila od 6. do 27. októbra 2019 v Ríme na tému Amazónia: nové cesty pre Cirkev a integrálna ekológia. Pápež svoju exhortáciu považuje za zhrnutie záverov vyplývajúcich z prác tejto synody. „Touto exhortáciou chcem vyjadriť rezonancie, ktoré vo mne vyvolal tento proces dialógu a rozlišovania. Nebudem tu rozvíjať všetky otázky bohato predstavené v záverečnom dokumente. Nemienim ho ani nahrádzať, ani opakovať,“ objasňuje Svätý Otec v úvode svoj zámer. „Preferoval som v tejto exhortácii dokument necitovať, pretože pozývam prečítať si ho v celku.“

Exhortácia
Querida Amazonia (Milovaná Amazónia) je text pomerne stručného rozsahu, rozdelený do 111 odsekov v štyroch kapitolách. Pápež František ho adresuje „Božiemu ľudu a všetkým ľuďom dobrej vôle“. Zdôrazňuje, že sa neobracia len na oblasť deviatich krajín Amazónie, ale na celý svet.

V úvode svojej apoštolskej exhortácie, podpísanej 2. februára 2020 v Lateráne, Svätý Otec píše: „Všetko, čo Cirkev ponúka, sa musí vteliť originálnym spôsobom v každom mieste sveta tak, aby Kristova nevesta prijala mnohoraké tváre, ktoré lepšie preukážu nevyčerpateľné bohatstvo milosti. Ohlasovanie sa musí inkarnovať, inkarnovať sa musí spiritualita, inkarnovať sa musia štruktúry Cirkvi. Preto si skromne dovolím v tejto krátkej exhortácii formulovať štyri veľké sny, ku ktorým ma Amazónia inšpiruje.

Snívam o Amazónii, ktorá bojuje za práva tých najchudobnejších, pôvodných obyvateľov, tých najposlednejších, kde sa ich hlasu bude načúvať a ich dôstojnosť sa bude rozvíjať.

Snívam o Amazónii, ktorá bráni kultúrne bohatstvo, ktorým sa vyznačuje, v ktorom sa vyníma v takých rozmanitých podobách krása človeka.

Snívam o Amazónii, ktorá dôkladne chráni neodolateľnú prírodnú krásu, ktorá ju zdobí, ten prekypujúci život, ktorý napĺňa jej rieky a lesy.

Snívam o kresťanských komunitách schopných zaangažovať sa a inkarnovať sa v Amazónii až do takej miery, že darujú Cirkvi nové tváre s amazonskými črtami.“

Štyri sny
Po tomto úvode sa Svätý Otec postupne v štyroch kapitolách venuje spomínaným štyrom snom: 1. Sociálny sen, 2. Kultúrny sen, 3. Ekologický sen. Najväčšiu pozornosť však pápež František venuje štvrtej kapitole zameranej na evanjelizačnú misiu Cirkvi. Táto 4. kapitola s názvom Ekleziálny sen má oproti predchádzajúcim trom viac ako dvojnásobný rozsah a tvorí tak skoro polovicu dokumentu.

Všetky štyri kapitoly sú popretkávané poetickými citáciami mysliteľov a literátov z krajín amazonského regiónu, resp. latinskoamerického kontinentu. Z pápežských dokumentov je najviac citované Laudato si´, Evangelii gaudium, Christus vivit, ako aj texty sv. Jána Pavla II. a Benedikta XVI.

Podobne sú to aj dokumenty Latinskoamerickej biskupskej rady či jednotlivých biskupských konferencií krajín Amazónie. Pápež František necituje záverečný dokument synody o Amazónii, uvádza však myšlienky z pracovného dokumentu Instrumentum laboris, pripraveného ešte pred synodou.

Exhortácia Querida Amazonia má 40 strán, neobsahuje žiadne výnimky z cirkevnej disciplíny, pokiaľ ide o služobné kňazstvo pre takzvaných viri probati, teda svätenie ženatých mužov. Výslovne potvrdzuje výlučnú identitu služobného kňazstva a odmieta klerikalizáciu žien.