Svätý Otec dnes oslávi Pannu Máriu Guadalupskú

Pápež František, rodák z argentínskeho Buenos Aires, v pondelok 12. decembra bude sláviť svätú omšu, pri ktorej si uctí Pannu Máriu Guadalupskú, patrónku amerického kontinentu.

Zuzana Artimová 12.12.2022
Svätý Otec dnes oslávi Pannu Máriu Guadalupskú

Zobrazenia Panny Márie Guadalupskej sa nachádzajú v mnohých chrámoch po celom svete vrátane Svätej zeme. Snímka: Zuzana Artimová

Panna Mária Guadalupská sa zjavila Indiánovi Juanovi Diegovi v roku 1531 na vŕšku Tepeyac v Mexiku.

Po zjaveniach Panny Márie, ktorej obraz možno dodnes vidieť na tilme (zástere, plášti) Juana Diega, prijalo v rokoch 1532 – 1538 krst približne deväť miliónov Indiánov.

V súčasnosti putuje k Panne Márii Guadalupskej okolo dvadsať miliónov ľudí ročne.

Guadalupe je tak najnavštevovanejším mariánskym pútnickým miestom na svete.

Obraz Panny Márie Guadalupskej možno vidieť v mnohých chrámoch vrátane kostolov vo Svätej zemi.

Jej zobrazenie preniklo aj do profánnej kultúry a odevného priemyslu.

 

V prospech chudobných a ponížených

Keď pápež František slávil v roku 2017 svätú omšu na liturgickú spomienku Panny Márie Guadalupskej, poukázal na Božie konanie v prospech chudobných a ponížených a paralelne aj na postavu Juana Diega, ktorého si uctievame ako svätého.

Pápež František sa dotkol aktuálnej situácie latinskoamerického kontinentu, najmä závažných sociálnych problémov a otázky kultúrnej identity.

Osobitne zdôraznil potrebu chrániť kultúrnu pestrosť kontinentu pred homogenizačnými snahami o potretie rozdielnosti.

Opäť pritom použil výraz „ideologická kolonizácia“.

„Práve Juan Diego - a nik iný - niesol na svojej tilme obraz Panny Márie; Panny s tmavou pleťou a mestickými, miešaneckými črtami tváre, podopieranej anjelom s krídlami z pelikána a papagájov quetzal a guacamayo; Matky, ktorá je schopná vziať na seba črty svojich detí, aby im dala cítiť, že majú účasť na jej požehnaní,“ povedal Svätý Otec.

 

Univerzálna pospolitosť

„Božia Matka je predobrazom Cirkvi. Od nej sa chceme naučiť byť Cirkvou s miešaneckou, indiánskou, afroamerickou tvárou; s tvárou roľníka.

S tvárou chudobnou: nezamestnaného, malého chlapca, dievčaťa, starca i mladého človeka, aby sa nikto necítil neplodným ani neosožným; aby sa nikto necítil zahanbeným či menejcenným.

Ale naopak: aby sa každý - rovnako ako Alžbeta, matka Jána Krtiteľa, a Juan Diego - mohol cítiť nositeľom prísľubu, nositeľom nádeje a mohol z hĺbky srdca vysloviť: Abba! Otče!

Pretože toto zvolanie bude vychádzať z tajomstva Božieho synovstva, ktoré bez toho, aby zotieralo črty kohokoľvek, robí nás univerzálnou pospolitosťou a vytvára z nás ľud,“ dodal Svätý Otec.

-ART-, -TK KBS-